ČSN EN 12457-1 (838005)

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-1 Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za podmínek stanovených dále, při poměru kapalné fáze k pevné fázi 2 l/kg sušiny. Používá se pro odpady se zrnitostí menší než 4 mm bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním. Tato norma byla vyvinuta hlavně pro zkoumání anorganických složek odpadů. Nebere v úvahu zvláštní charakter nepolárních organických složek ani na mikrobiální procesy v rozložitelných organických odpadech. Postup zkoušky stanovený v této normě poskytuje výluh, který je následně charakterizován z fyzikálního i chemického hlediska podle příslušných validovaných metod.
Tento postup je použitelný pouze pro odpady nebo kaly s vysokým obsahem sušiny: koncentrace sušiny při zkoušce by měla být alespoň 33 %. Navíc je nutné získat dostatečné množství výluhu, aby mohly být provedeny jeho fyzikální a chemické analýzy. Dále je nutné, aby i při minimálním ředění sušiny bylo zaručeno dostatečné rozmíchání vyluhovací kapaliny a zkoušeného materiálu.

Označení ČSN EN 12457-1 (838005)
Katalogové číslo 67135
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963671352
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12457-2 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-3 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-4 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)