ČSN EN 12457-4 (838005)

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za specifikovaných podmínek, při poměru kapalné fáze k pevné fázi 10 l/kg sušiny. Používá se pro odpady se zrnitostí menší než 10 mm, bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním.
Tato norma byla vyvinuta hlavně pro zkoumání anorganických složek odpadů. Nebere v úvahu zvláštní charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných organických odpadech. Postup zkoušky určený v této normě poskytuje výluh, který je následně charakterizován z fyzikálního i chemického hlediska podle příslušných validovaných metod.

Označení ČSN EN 12457-4 (838005)
Katalogové číslo 67132
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963671321
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12457-1 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-2 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN 12457-3 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)