ČSN EN ISO 6245 (656063) Aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení popela

ČSN EN ISO 6245 Ropné výrobky - Stanovení popela
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma byla zpracována překladem EN ISO 6245:2002. Norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem také změny proti předchozímu vydání, které spočívají ve zpřesnění všech kapitol předchozí ČSN EN ISO 6245 z roku 1997, zejména pak ve stanovení postupu pro kapainy a tuhé výrobky. Norma zahrnuje vedle definic a potřbných přístrojů a chemikálií také postup pro stanovení obsahu popela v ropných látkách, výpočet popela, záznam výsledků a určení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti včetně definic těchto entir.

Označení ČSN EN ISO 6245 (656063)
Katalogové číslo 67748
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963677484
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6245 (656063) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)