ČSN (normy i změny) ze srpna 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN EN ISO 14020 (010920) - srpen 2002

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 14257 (011623) - srpen 2002

Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1011-4 (052210) - srpen 2002 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

ČSN EN 1778 (056825) - srpen 2002 aktuální vydání

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12953-8 (077853) - srpen 2002

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

125 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12236 (120550) - srpen 2002

Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-2 (131501) - srpen 2002

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

340 Kč

ČSN EN 13397 (133055) - srpen 2002

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

230 Kč

ČSN EN 1349/Oprava 1 (134511) - srpen 2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12674-2 (269008) - srpen 2002

Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3688 (311285) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí - 14 000 kPa jmenovitý tlak

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3689 (311286) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí 28 000 kPa jmenovitý tlak

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3748 (311510) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Drážky pro O-kroužky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3475-201 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-202 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-301 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Elektrický odpor na jednotku délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-303 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Isolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-304 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 304: Povrchový odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-305 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti přetížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 3475-401 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-402 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Smrštění a delaminace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-403 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 403: Odolnost proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-404 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Tepelný ráz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-405 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Ohyb při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-406 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybem při nízké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-409 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 409: Stárnutí bez přístupu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-410 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Tepelná odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-502 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Šíření zářezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-503 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Opotřebení odřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-504 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkoušení krutem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-702 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 702: Schopnost znovu natáhnout stínění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-703 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Stálost označení výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3145 (312731) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Normální mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3273 (313822) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Dynamické těsnění pro kolena, T spojky a křížové spojky - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3272 (313823) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Navařený nákružek pro dynamické těsnění - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3270 (313824) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Těsněná zátka s aretačním kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3269 (313825) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Těsněná záslepka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3267 (313827) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Podložky pro průchod přepážkou ze slitiny titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3266 (313828) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze slitiny titanu - Matice pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3247 (313831) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3246 (313832) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3245 (313833) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukované spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3244 (313834) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3243 (313835) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3083 (313837) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro svaření, s delším závitem, k opravám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3561 (313841) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění a redukovaný pro konec trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3566 (313842) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - redukované spojky s aretačním kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3690 (313843) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky pro průchod přepážkou, dlouhé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3691 (313844) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky pro průchod přepážkou, dlouhé k svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4021 (313849) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4022 (313850) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou a s koncovkou k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4028 (313856) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, na přímém nátrubku matice s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4182 (313859) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4183 (313860) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4184 (313861) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4185 (313862) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, dlouhý přímý nátrubek pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4190 (313863) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky na přímém nátrubku matice s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4191 (313864) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, dlouhá odbočka pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4192 (313865) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, odbočka pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4193 (313866) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, dlouhý přímý nátrubek pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4194 (313867) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4233 (313868) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení s koncovkou pro svaření a se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4188 (313869) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou, dlouhá, s koncovkou pro svaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4187 (313870) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou, dlouhá

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4186 (313871) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Křížové spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4189 (313872) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, dlouhá odbočka pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3788 (313885) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Ochranné krytky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3663 (313890) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - O kroužky z pryže NBR, 75 IRHD, teplotní rozsah: -55°C až 135°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9875 (326850) - srpen 2002 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50081-2/změna Z1 (333433) - srpen 2002

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50155/změna Z1 (333555) - srpen 2002

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1 ed. 2/změna A1 (334214) - srpen 2002

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013 +A12/změna Z1 (334228) - srpen 2002

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55024/změna A1 (334289) - srpen 2002

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50266-1/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 1: Zařízení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-1/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-1: Postupy - Kategorie A F/R

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-2/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-2: Postupy - Kategorie A

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-3/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-3: Postupy - Kategorie B

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-4/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - Kategorie C

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50266-2-5/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-5: Postupy - Kategorie D

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 332-3/Oprava 1 (347113) - srpen 2002

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7614-4B/změna Z1 (347614) - srpen 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4B: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typy 4B-1 a 4B-2)

125 Kč

ČSN 34 7614-4J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2)

190 Kč

ČSN 34 7614-4N (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4N-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-5D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 5D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-6D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 6D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-6E/změna Z1 (347614) - srpen 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6E: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6E-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6J-1)

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-1 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 50216-6 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

230 Kč

ČSN EN 50216-7 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

340 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 2/změna A2 (354101) - srpen 2002

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-4-100 (354621) - srpen 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-100: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro modulární nepřímé konektory se sítí 2,5 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-110 (354621) - srpen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-110: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelový konektorový systém se západkou se základní sítí 2,0 mm včetně úplného stínění a funkce západky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 170101 (358454) - srpen 2002

Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60191-6-1 (358791) - srpen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 188000/změna Z1 (359210) - srpen 2002

Kmenová specifikace: Optická vlákna

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-46 (359213) - srpen 2002

Optická vlákna - Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy - Monitorování změn optické propustnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-19 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 19: Druh optických konektorů typu SG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-7/změna A1 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-7/změna A2 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-9 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 9: Druh optických konektorů typu DS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A7 (360340) - srpen 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

230 Kč

ČSN EN 60335-2-23/změna A1 (361040) - srpen 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A1 (361040) - srpen 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-76/změna A1 (361040) - srpen 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50229/změna Z1 (361060) - srpen 2002

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkčních vlastností

Změna byla zrušena k 1. květnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-6 ed. 2/změna A1 (361570) - srpen 2002

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61685 (364903) - srpen 2002

Ultrazvuk - Systémy měření průtoku - Průtok zkušebním objektem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61828 (364904) - srpen 2002

Ultrazvuk - Fokusované měniče - Definice a metody měření přenášených polí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 36 5601-1/změna Z2 (365601) - srpen 2002

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-6 (369901) - srpen 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 6: Řízení fyzického přepojování (HIPPI-SC)

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9426 (389426) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Sběrač

125 Kč

ČSN 38 9441 (389441) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Hydrantový nástavec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

262 Kč

ČSN 38 9481 (389481) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Rozdělovač

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

262 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1200-1/změna Z2 (461200) - srpen 2002

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

32 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12956/změna A1 (503407) - srpen 2002

Tapety v rolích - Stanovení rozměrů, rovnosti okrajů, čistitelnosti a omyvatelnosti

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1788 (560015) - srpen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 5018 (575018) - srpen 2002

Losos - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5019 (575019) - srpen 2002

Rybí konzervy

125 Kč

ČSN 57 5020 (575020) - srpen 2002

Zmrazené rybí filety

125 Kč

ČSN 57 5021 (575021) - srpen 2002

Zmrazené syrové olihně

125 Kč

ČSN 57 5022 (575022) - srpen 2002

Zmrazené ryby nekuchané a kuchané

125 Kč

ČSN 57 5023 (575023) - srpen 2002

Sušené žraločí ploutve

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4257 (656480) - srpen 2002 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

190 Kč

ČSN EN 590/změna Z1 (656506) - srpen 2002

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 590/změna Z2 (656506) - srpen 2002

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2201/změna Z1 (722201) - srpen 2002

Vápna. Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2202/změna Z1 (722202) - srpen 2002

Vápna, vápence a dolomity - vzorkování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2203/změna Z1 (722203) - srpen 2002

Chemický rozbor vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2205/změna Z2 (722205) - srpen 2002

Stanovení reaktivity vápna pro výrobu oceli

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2206/změna Z1 (722206) - srpen 2002

Stanovení reaktivity vápna jemně mletého pro výrobu oceli

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2209/změna Z1 (722209) - srpen 2002

Zrnění vzdušných vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2214/změna Z1 (722214) - srpen 2002

Stanovení zrnitosti vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2215/změna Z1 (722215) - srpen 2002

Vápna. Stanovení vydatnosti vápna

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2216/změna Z1 (722216) - srpen 2002

Stanovení aktivity vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2217/změna Z1 (722217) - srpen 2002

Stanovení nehasitelného podílu a mechanických nečistot vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2218/změna Z1 (722218) - srpen 2002

Stanovení hydraulicity vzdušných vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2219/změna Z2 (722219) - srpen 2002

Stanovení vodovápenného součinitele vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2220/změna Z1 (722220) - srpen 2002

Stanovení normální hustoty a počátku tuhnutí hydraulických vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2221/změna Z3 (722221) - srpen 2002

Stanovení pevnosti hydraulického vápna

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2222/změna Z1 (722222) - srpen 2002

Stanovení objemové stálosti hydraulických vápen

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2230/změna Z2 (722230) - srpen 2002

Vápno vzdušné

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2235/změna Z1 (722235) - srpen 2002

Vápno pro výrobu oceli

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2246/změna Z2 (722246) - srpen 2002

Vápenný hydrát objemově stálý

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2247/změna Z2 (722247) - srpen 2002

Vápenný hydrát obyčejný

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2248/změna Z1 (722248) - srpen 2002

Stanovení objemové stálosti vápenného hydrátu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2250/změna Z1 (722250) - srpen 2002

Vápno hydraulické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 6028/změna Z1 (726028) - srpen 2002

Měření rozměrových a tvarových odchylek a posuzování jakosti povrchu keramických výrobků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12678-1 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy

190 Kč

ČSN ISO 12678 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 984 (804420) - srpen 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1384/změna A1 (832168) - srpen 2002

Přilby pro jezdce na koních

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12477 (832301) - srpen 2002

Ochranné rukavice pro svářeče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

315 Kč

ČSN EN 13277-4 (832776) - srpen 2002

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN EN 1005-1/Oprava 1 (833503) - srpen 2002

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN 556-1 (855255) - srpen 2002

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.07t

210 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 291-2 V1.1.1 (873556) - srpen 2002

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí zákaznické správy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) - Část 2: Konfigurace mnohonásobného vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 440-2 V1.1.1 (875034) - srpen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 471-1 V1.2.1 (875037) - srpen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 (875037) - srpen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 094-4 V1.1.1 (877155) - srpen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 094-6 V1.1.1 (877155) - srpen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.5.1 (878555) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-1 V1.1.2 (878569) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.4.1 (878569) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 785 V1.2.1 (878587) - srpen 2002

Pevné rádiové systémy - Paketová datová zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů s paketovým datovým rozhraním pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 až 55 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 958 V1.1.1 (879043) - srpen 2002

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro digitální zemskou televizi (RTC) s mnohonásobným přístupem OFDM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13413 (917879) - srpen 2002

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny na podkladu s vlákennou výplní - Specifikace

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN 94 3002/změna Z1 (943002) - srpen 2002

Dětské kočárky a brašny pro přenášení kojenců. Technické požadavky, bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 71-1/změna A2 (943095) - srpen 2002

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12983-1 (944303) - srpen 2002 aktuální vydání

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.05t, A1 8.05t

425 Kč