ČSN EN ISO 12678-1 (726029)

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy

ČSN EN ISO 12678-1 Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této části normy jsou popsána zařízení a uvedeny jednoduché metody pro rutinní měření rozměrů žárovzdorných výrobků. Jsou uvedeny též metody kontroly shody tvaru, stanovení vydutosti (konkávnosti), vypuklosti (konvexnosti) a odchylek od pravoúhlosti. Norma neurčuje kritéria pro převzetí nebo odmítnutí výrobků. Pokud není dohodnuto jinak, je použití těchto metod omezeno na normalizované tvary podle ISO 5019-1 až ISO 5019-6 a na ISO 5417.

Označení ČSN EN ISO 12678-1 (726029)
Katalogové číslo 64666
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2002
Datum účinnosti 1. 9. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963646664
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 12678 (726029)
Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady