ČSN EN 1011-4 (052210) Aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

ČSN EN 1011-4 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN 1011-4 se týká svařování hliníku a jeho slitin (dále jen hliníku) a uvádí všeobecná doporučení pro tavné svařování hliníku, to je pro správné zacházení s hliníkem, provádění svářečských prací a jejich kontrolu. Norma uvádí hlavní faktory ovlivňující svařování hliníku, jako jsou základní materiál, svařovací a pomocné materiály, konstrukce, postup svařování, svařovací zařízení, příprava svarových spojů, atd. Navazuje na normu ČSN EN 1011-1, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a obsahuje dodatečné podrobnosti o tavném svařování hliníku. V normě jsou uvedeny možné škodlivé jevy, s nimiž je možno se při svařování hliníku setkat a rady a metody doporučené pro jejich zabránění. Všeobecně platí pro všechny hliníkové materiály bez ohledu na způsob jejich výroby. V příloze A jsou bližší informace týkající se škodlivých účinků, v příloze B informace pro správnou volbu svařovacích materiálů.

Označení ČSN EN 1011-4 (052210)
Katalogové číslo 63058
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2002
Datum účinnosti 1. 9. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963630588
Změny a opravy A1 8.04t
Tato norma nahradila ČSN EN 1011-4 (052210) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1011-1 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

ČSN EN 1011-2 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

ČSN EN 1011-3 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

ČSN EN 1011-5 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

ČSN EN 1011-6 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování

ČSN EN 1011-7 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování

ČSN EN 1011-8 (052210)
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin

foo