Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze září 2000

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
60027

ČSN ISO 11342/Oprava 1 (011409) - září 2000

Vibrace - Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60025

ČSN ISO 1940-1/Oprava 1 (011410) - září 2000

Vibrace. Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů. Část 1: Stanovení přípustných zbytkových nevývažků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59481

ČSN EN 1779 (015059) - září 2000

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t


295 Kč vč. DPH
58647

ČSN EN 288-9 (050319) - září 2000

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu

340 Kč vč. DPH
60148

ČSN 07 0240/změna Z8 (070240) - září 2000

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč vč. DPH
60149

ČSN 07 0245/změna Z6 (070245) - září 2000

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
59829

ČSN EN 303-6 (075303) - září 2000

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

230 Kč vč. DPH
59798

ČSN EN 656 (075327) - září 2000

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t


1 000 Kč vč. DPH
59837

ČSN EN 61512-1 (182001) - září 2000

Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie

590 Kč vč. DPH
59599

ČSN EN 415-2 (267600) - září 2000

Bezpečnost balicích strojů - Část 2: Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly

570 Kč vč. DPH
59620

ČSN IEC 50(806) (330050) - září 2000 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.02t, A2 4.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 105 Kč vč. DPH
59983

ČSN IEC 50(845)/změna Z1 (330050) - září 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

32 Kč vč. DPH
60085

ČSN 33 2000-4-41/Oprava 1 (332000) - září 2000

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59982

ČSN 33 2410/změna Z1 (332410) - září 2000

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59984

ČSN 33 2420/změna Z2 (332420) - září 2000

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59086

ČSN EN 50131-1/změna Z1 (334590) - září 2000

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
57384

ČSN EN 60870-5-103 (334650) - září 2000

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran

770 Kč vč. DPH
59590

ČSN EN 60870-6-701 (334660) - září 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech

340 Kč vč. DPH
58401

ČSN EN 61334-4-1 (334740) - září 2000 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému

230 Kč vč. DPH
59263

ČSN 34 7410-3/změna Z1 (347410) - září 2000

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59264

ČSN 34 7410-5/změna Z1 (347410) - září 2000

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 5: Ohebné kabely a šňůry

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59274

ČSN 34 7410-7/změna Z1 (347410) - září 2000

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V - Část 7: Vodiče pro pevné uložení s teplotou jádra 90 °C

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59273

ČSN 34 7410-9/změna Z1 (347410) - září 2000

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Vodiče pro instalaci při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59402

ČSN 34 7614-3A (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3A: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3A-1)

190 Kč vč. DPH
59605

ČSN 34 7614-3C (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3C: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojky (typ 3C-1 a 3C-2)

125 Kč vč. DPH
59606

ČSN 34 7614-3I (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 3I-1)

125 Kč vč. DPH
59890

ČSN IEC 169-15 (353810) - září 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč vč. DPH
59891

ČSN IEC 169-15/změna A1 (353810) - září 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)

32 Kč vč. DPH
58594

ČSN EN 61338-1-3 (358454) - září 2000

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-3: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
59888

ČSN EN 60191-3 (358791) - září 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
59817

ČSN EN 60432-1 ed. 2 (360131) - září 2000

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 8.12t


800 Kč vč. DPH
60055

ČSN EN 60432-1/změna Z1 (360131) - září 2000

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59816

ČSN EN 60432-2 ed. 2 (360131) - září 2000

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.06t, A2 12.12t


545 Kč vč. DPH
60056

ČSN EN 60432-2/změna Z1 (360131) - září 2000

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59814

ČSN EN 60238 ed. 3/změna A1 (360383) - září 2000

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59815

ČSN EN 60838-1/změna A1 (360385) - září 2000

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59985

ČSN 36 0450/změna Z4 (360450) - září 2000

Umělé osvětlení vnitřních prostorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59840

ČSN ISO/IEC 16969 (369453) - září 2000

Informační technologie - Výměna informací prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 120 mm používajícími formát +RW - Kapacita: 3,0 GByty a 6,0 GBytů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
59731

ČSN ISO/IEC 10731 (369645) - září 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI

350 Kč vč. DPH
59806

ČSN EN 12938 (420613) - září 2000

Metody rozborů tvrdého cínu - Stanovení obsahu slitinových a doprovodných prvků atomovou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.01t


250 Kč vč. DPH
58617

ČSN EN 10095 (420946) - září 2000

Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

350 Kč vč. DPH
59855

ČSN ISO 1990-2 (462902) - září 2000

Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam

190 Kč vč. DPH
59856

ČSN ISO 1991-2 (462903) - září 2000

Zelenina - Názvosloví - Část 2: Druhý seznam

190 Kč vč. DPH
60024

ČSN 46 6006-5/změna Z1 (466006) - září 2000

Označování hospodářských zvířat. Část 5: Označování koní

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60023

ČSN 46 6310/změna Z4 (466310) - září 2000

Plemenní koně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59663

ČSN EN 12014-1/změna A1 (560021) - září 2000

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč vč. DPH
59701

ČSN ISO 8914/Oprava 1 (560109) - září 2000

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro průkaz Vibrio paraheamolyticus

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60083

ČSN 56 9260/změna Z2 (569260) - září 2000

Sušená zelenina

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59732

ČSN ISO 5560 (580536) - září 2000

Sušený česnek (Allium sativum L.) - Specifikace

190 Kč vč. DPH
59501

ČSN EN ISO 1183-3 (640111) - září 2000

Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru

190 Kč vč. DPH
59854

ČSN EN ISO 14528-1 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč vč. DPH
59853

ČSN EN ISO 14528-2 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
59852

ČSN EN ISO 14528-3 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč vč. DPH
59851

ČSN EN ISO 14529-1 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč vč. DPH
59850

ČSN EN ISO 14529-2 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
59849

ČSN EN ISO 14529-3 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč vč. DPH
59107

ČSN EN 12293 (643184) - září 2000

Plastové potrubní systémy - Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
59668

ČSN EN 12706 (668631) - září 2000

Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití

125 Kč vč. DPH
59807

ČSN EN 1107-1 (727631) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč vč. DPH
59808

ČSN EN 1108 (727632) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty

190 Kč vč. DPH
59912

ČSN EN ISO 3822-1 (730536) - září 2000

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.09t


405 Kč vč. DPH
59700

ČSN P ENV 1993-1-1/změna A2 (731401) - září 2000

Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60082

ČSN EN ISO 11885/Oprava 2 (757387) - září 2000

Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
59883

ČSN EN ISO 14402 (757567) - září 2000

Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

340 Kč vč. DPH
60021

ČSN EN 12771 (795205) - září 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v dalším trhání

190 Kč vč. DPH
60022

ČSN EN 12782 (795207) - září 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti vytržení stehu

125 Kč vč. DPH
59917

ČSN EN 737-2/změna A1 (852761) - září 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů - Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.