ČSN EN 1015-12 (722400) Zrušená norma

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

ČSN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Zkušební evropská norma určuje metodu pro stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu. Jako podklad slouží buď stavební materiál, na němž má být malta použita, nebo předepsaná betonová deska. Na zkušební kruhové plochy, vyříznuté ve vrstvě malty, se přilepí kruhové terče se středovým trnem k uchycení zkušebním strojem při následné tahové zkouše při níž se vyvodí tahové zatížení kolmo na zkoušenou plochu. Přídržnost v N/mm2 se stanoví na pěti zkušebních tělesech a při výpočtu průměrné hodnoty přídržnosti se přihlédne ke způsobu odtržení při tahové zkoušce.

Označení ČSN EN 1015-12 (722400)
Katalogové číslo 60089
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963600895
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN 1015-12 (722400)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1015-1 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

ČSN EN 1015-10 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

ČSN EN 1015-11 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

ČSN EN 1015-17 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-18 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

ČSN EN 1015-19 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1015-2 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

ČSN EN 1015-21 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

ČSN EN 1015-3 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

ČSN EN 1015-4 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

ČSN EN 1015-6 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1015-7 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-9 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty