ČSN ISO/IEC 16969 (369453)

Informační technologie - Výměna informací prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 120 mm používajícími formát +RW - Kapacita: 3,0 GByty a 6,0 GBytů

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 16969:1999 schválením k přímému používání. Me-zinárodní norma ISO/IEC 16969:1999 obsahuje 85 stran textu rozčleněného do 28 kapitol a 13 příloh.
ČSN ISO/IEC 16969 je doplněna o informativní národní přílohu, která obsahuje stručnou charakteristiku normy. Norma specifikuje charakteristiky dvou typů vzájemně podobných optických disků o průměru 120 mm, které jsou určeny k opakovanému záznamu, ale mají v závislosti na počtu záznamových vrstev (jedna nebo dvě) rodílnou záznamovou kapacitu (3,0 GByty nebo 6,0 GBytů).
Norma specifikuje:
- informace o předmětu normy a podmínkách shody disku a jeho generujícího a přijímajícího systému s normou,
- normativní odkazy, definice odborných termínů, použitou notaci a vysvětlení zkratek,
- požadavky na klimatické parametry prostředí, v němž lze disky testovat, provozovat a skladovat,
- mechanické, fyzikální a rozměrové charakteristiky disku, důležité pro zajištění mechanické vyměnitelnosti mezi systémy zpracování dat,
- specifikaci důležitých provozních signálů a jejich parametrů, které musí zajistit spolehlivý zápis a čtení zaznamenaných dat,
- formát informací zaznamenaných na disku,
U důležitých parametrů norma popisuje metody jejich měření.

Označení ČSN ISO/IEC 16969 (369453)
Katalogové číslo 59840
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 10. 2000
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963598406
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo