ČSN EN 12470-3 +A1 (258195) Zrušená norma

Lékařské teploměry - Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením

ČSN EN 12470-3 +A1 Lékařské teploměry - Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12470-3+A1

Tento dokument (EN 12470-3:2000+A1:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 205 "Neaktivní zdravotnické prostředky", jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.
ČSN EN 12470-3+A1:2009 nahrazuje normu ČSN EN 12470-3:2000. V aktuální normě je rozdílná příloha ZA, kterou připojil CEN. V tomto vydání normy se příloha ZA vztahuje k novelizované evropské směrnici pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC.
Tato část EN 12470 specifikuje požadavky na vlastnosti kompaktních lékařských elektronických teploměrů s maximálním zařízením (s extrapolací i bez extrapolace).
Norma platí pro zařízení, jež jsou při měření teploty napájeny z vnitřního zdroje energie a které zajišťují číslicovou indikaci teploty.
Tato evropská norma neplatí pro lékařské elektrické teploměry pro kontinuální měření a teploměry určené k měření teploty pokožky.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 12470-3+A1 s uvedením platnosti této české technické normy ve

S vyhlášením ČSN EN 12470-3+A1 (25 8195), která je zavedena překladem, se ruší ČSN EN 12470-3 (25 8195) ze září 2000, jež je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN 12470-3 +A1 (258195)
Katalogové číslo 84671
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2010
Datum účinnosti 1. 2. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963846712
Změny a opravy Z1 5.13t
Norma byla zrušena k 31. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 80601-2-56 (364801)
Tato norma nahradila ČSN EN 12470-3 (258195) z září 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12470-1 +A1 (258195)
Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

ČSN EN 12470-2 +A1 (258195)
Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice)

foo