ČSN (normy i změny) ze září 1992

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-2 (010261) - září 1992

Statistické přejímky srovnáváním. Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

340 Kč

08 Turbíny

ČSN 08 5020/změna Z1 (085020) - září 1992

Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4304 (270010) - září 1992

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu

125 Kč

ČSN ISO 4190-3 (274333) - září 1992

Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3270 (333270) - září 1992

Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 386 (368432) - září 1992

Metoda měření kolísání rychlosti zařízení pro záznam a reprodukci zvuku

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 3360/změna Z1 (383360) - září 1992

Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1343 (411343) - září 1992

Ocel 11 343

230 Kč

ČSN 41 1500 (411500) - září 1992

Ocel 11 500

190 Kč

ČSN 41 1550 (411550) - září 1992

Ocel 11 550

190 Kč

ČSN 41 1600 (411600) - září 1992

Ocel 11 600

230 Kč

ČSN 41 1650 (411650) - září 1992

Ocel 11 650

125 Kč

ČSN 41 1700 (411700) - září 1992

Ocel 11 700

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0060 (420060) - září 1992

Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

800 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 6880 (471003) - září 1992

Zemědělské stroje. Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy. Hlavní a připojovací rozměry

65 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-26 (690010) - září 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1330 (721330) - září 1992

Jílové suroviny. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 6122 (726122) - září 1992

Žiaruvzdorné materiály. Zásadité zrnité hmoty. Akosť

65 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 4530 (945050) - září 1992

Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu

65 Kč