ČSN 33 2540 (332540) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické vybavení

ČSN 33 2540 Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické vybavení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.11.1, 11.2 a 11.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí ve smyslu ustanovení ČSN 33 0010, jimiž jsou vybaveny regálové zakladače, přesuvny, technika pro blokové skladování a jiná skladovací technika zabudovaná ve skladovém objektu. Norma se nevztahuje na elektrická zařízení, která jsou součástí skladového objektu (např. klimatizace, osvětlení, požární signalizace, uzemnění, ochrana před bleskem) a na zařízení pro něž platí samostatné ČSN. Zezávazněné jsou čl.: čl.11.1 "Funkční zkoušky", čl.11.2 "Měření", čl.11.3 "Prohlídka". Funkčními zkouškami se ověřuje správná činnost všech řídicích návěstních a signalizačních přístrojů, čidel, koncových vypínačů, kontrola všech provozních a blokovacích funkcí, a to ve všech provozních režimech. Článek o měření blíže specifikuje některé měřicí metody a článek o prohlídce v podstatě způsob jejího provádění. ČSN 33 2540 byla vydána v září 1992.

Označení ČSN 33 2540 (332540)
Katalogové číslo 23366
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963233666
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 25 40
  • ČSN 332540
  • ČSN 33 25 40 : 1992
  • ČSN 332540:1992
  • ČSN 33 2540:1992