ČSN 33 3270 (333270)

Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla

ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Čl.10.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v působnosti Ministerstva vnitra Slovenské republiky na základě jeho požadavku. Čl.10.2 této normy je podle téhož zákona závazný v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma stanoví základní požadavky na technické prostředky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla i jejich funkce v rámci řízení objektu, řízení elektrizační soustavy i soustavy centralizovaného zásobování teplem. Tato norma platí pro navrhování, projektování, výstavbu, rekonstrukce a modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla. Tato norma neplatí pro řídící počítače a místní automatiky, které jsou součástí automatizovaného systému řízení (výrobních procesů, technologických procesů). V některých případech však jsou sdělovací zařízení jejich integrální částí. Tato norma rovněž neplatí pro oblast hromadného dálkového ovládání, která je řešena samostatnými normami. Za pozornost stojí zezávazněné články v kap. 10 "Zabezpečovací prostředky". Čl.10.1 se týká "Elektrické požární signalizace", a stanoví: Systém elektrické požární signalizace ve výrobnách a rozvodnách elektrické energie se navrhuje podle ČSN 34 2710 a ČSN 73 0875, v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, a s ohledem na význam a rozsah výrobny a rozvodny. Čl.10.2 se týká "Elektrické zabezpečovací signalizace", a stanoví: Pro zamezení vzniku nežádoucích osob do důležitých objektů výroben a rozvoden je instalována elektrická zabezpečovací signalizace. Rozsah zařízení je úměrný významu objektu. ČSN 33 3270 byla vydána v září 1992.

Označení ČSN 33 3270 (333270)
Katalogové číslo 23382
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963233826
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 32 70
  • ČSN 333270
  • ČSN 33 32 70 : 1992
  • ČSN 333270:1992
  • ČSN 33 3270:1992