ČSN ISO 76 (024610) Zrušená norma

Valivá ložiska. Statická únosnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metody výpočtu statické únosnosti a statického ekvivalentního zatížení pro valivá ložiska v rozsahu rozměrů uvedených v odpovídajících mezinárodních normách.
Norma neplatí pro konstrukční provedení ložisek, u kterých valivá tělesa pracují přímo na povrchu hřídele nebo tělesa, pokud tento povrch není ekvivalentní ve všech případech povrchu ložiska s vnějším a vnitřním kroužkem.
Použití této normy se nehodí pro ložiska pracující v podmínkách, kde dochází k plošnému styku na čelech kroužků, nebo konstrukčního zmenšení stykových ploch mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami kroužků.

Označení ČSN ISO 76 (024610)
Katalogové číslo 24395
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963243955
Změny a opravy Amd.1 1.01t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN ISO 76 (024610)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)