ČSN 30 0423 (300423) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory. Metody zkoušení zadní ochranné konstrukce proti převracení. Bezpečnost práce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro úzkorozchodné kolové zemědělské a lesnické traktory a malotraktory, dvou a více nápravové s pneumatikami, jejichž rozchod je menší než 1 150 mm, světlá výška nejvýše 600 mm, se základní hmotností větší než 600 kg (dále traktory) a stanoví metody zkoušení ochranné konstrukce umístěné na traktoru vzadu při teplotě vnějšího prostředí v oblastech s mírným klimatem podle ČSN 03 8805. Nejdůležitější používaný termín je v normě definován takto. Zadní ochranná konstrukce proti převrácení: je to ochranné zařízení (jednoduchá tzv. dvousloupková konstrukce nebo i prostorový rám) namontované na traktoru vzadu, které zabraňuje kutálení traktoru po svahu a zajišťuje zachování chráněného prostoru pro řidiče při náhodném převrácení traktoru během normální exploatace. Jsou normalizovány technické požadavky na zkoušky traktorů, dále požadavky na zkušební aparaturu, přípravu ke zkouškám, vlastní zkoušení, hodnocení jejich výsledků a konečně protokol o zkouškách traktorů. ČSN 30 0423 byla vydána v září 1992.

Označení ČSN 30 0423 (300423)
Katalogové číslo 23199
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963231990
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 04 23
  • ČSN 300423
  • ČSN 30 04 23 : 1992
  • ČSN 300423:1992
  • ČSN 30 0423:1992