ČSN 30 0421 (300421) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranného oblouku. Bezpečnost práce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kolové zemědělské a lesnické traktory a malotraktory, dvou a více nápravové s pneumatikami, s výkonem motoru netto větším než 15 kW (dále traktory) a stanoví metody zkoušení ochranného oblouku při teplotě vnějšího prostředí v oblastech s mírným klimatem podle ČSN 03 8805. Norma definuje takto Ochranný oblouk: je to ochranné zařízení (jednoduchá tzv. dvousloupková konstrukce) zajišťující zachování chráněného prostoru řidiče při náhodném převrácení traktoru během normální exploatace. Jsou normalizovány technické požadavky na zkoušky traktorů, dále požadavky na zkušební aparaturu, přípravu ke zkouškám, vlastní zkoušení, hodnocení jejich výsledků a (zvlášť podrobně) protokol o zkouškách traktorů. ČSN 30 0421 byla vydána v září 1992.

Označení ČSN 30 0421 (300421)
Katalogové číslo 23197
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963231976
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 04 21
  • ČSN 300421
  • ČSN 30 04 21 : 1992
  • ČSN 300421:1992
  • ČSN 30 0421:1992