ČSN (normy i změny) z října 1990

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 9262 (029262) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety U (dvojité)

125 Kč

ČSN 02 9263 (029263) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety V (střechové)

125 Kč

ČSN 02 9266 (029266) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety K (kloboučkové)

125 Kč

ČSN 02 9267 (029267) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety M (miskové - jednoduché)

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9320 (119320) - říjen 1990

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare hydromotory pre priemyselné roboty. Vyhotovenia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 11 9405 (119405) - říjen 1990

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Kývavé hydromotory. Technické požiadavky

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0393 (210393) - říjen 1990

Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Metody zkoušek

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3207 (223207) - říjen 1990

Závitové čelisti pro metrické závity. Mezní úchylky závitové části

190 Kč

ČSN 22 3208 (223208) - říjen 1990

Závitové čelisti. Mezní úchylky závitové části pro závit. Whithworthův a trubkový závit válcový

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 3016 (263016) - říjen 1990

Pásové dopravníky. Zkoušení

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1410/změna Zb (341410) - říjen 1990

Elektrická zařízení v podzemí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 8503 (418503) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 503 S1

125 Kč

ČSN 41 8504 (418504) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 504 S2

32 Kč

ČSN 41 8505 (418505) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 505 S3

32 Kč

ČSN 41 8506 (418506) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 506 S4

32 Kč

ČSN 41 8507 (418507) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 507 S5

32 Kč

ČSN 41 8510 (418510) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 510 U1

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0355 (420355) - říjen 1990

Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty

190 Kč

ČSN 42 0622-11 (420622) - říjen 1990

Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

125 Kč

ČSN 42 0650-1 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení zlata v čistém zlatě a slitinách zlata

125 Kč

ČSN 42 0650-2 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení niklu ve slitině AuNi

125 Kč

ČSN 42 0672-4 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení gallia

125 Kč

ČSN 42 0672-5 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení vápníku

125 Kč

ČSN 42 0800 (420800) - říjen 1990

Kovové prášky. Označování

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1393 (441393) - říjen 1990

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1310-1 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1310-2 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-3 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-4 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-6 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-7 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-8 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-9 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 6100 (726100) - říjen 1990

Žáruvzdorné malty, tmely a nátěry. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 6102 (726102) - říjen 1990

Žárovzdorné plastické a dusací směsi. Společná ustanovení

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1204/změna Za (731204) - říjen 1990

Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0140 (770140) - říjen 1990

Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru

230 Kč

ČSN 77 0606 (770606) - říjen 1990

Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 2151/změna Zb (802151) - říjen 1990

Šijacie nite. Spoločné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.