ČSN 34 5152-5 (345152) Zrušená norma

Názvosloví telekomunikační techniky. Digitální přenosová technika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví názvosloví z oblasti telekomunikační techniky. Je rozdělena do několika samostatných částí, které tvoří ucelený soubor názvoslovných norem zahrnující celý obor telekomunikační techniky. (Seznam celkem šesti částí a jejich obsah je uveden v úvodním ustanovení normy.) Část 5 stanoví základní názvosloví oboru digitální přenosové techniky a integrované digitální sítě. Názvy jsou uvedeny v českém a slovenském jazyce a pro informaci jsou doplněny odpovídající ekvivalenty v ruském, anglickém, francouzském a německém jazyce. Jsou seskupeny podle odborných skupin. Je definováno cca 315 hesel. Norma je doplněna abecedními rejstříky hesel v jednotlivých jazycích. ČSN 34 5152 část 5 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti 1.3.1992. Nahradila ČSN 34 5152 z 23.12.1969.

Označení ČSN 34 5152-5 (345152)
Katalogové číslo 23413
Cena 770 Kč770
Datum schválení 4. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A5
EAN kód 8590963234137
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN 36 8601 (368601)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345152-5
  • ČSN 34 51 52-5