ČSN 56 0032-3 (560032) Zrušená norma

Senzorická analýza. Metodologie. Zkouška duo-trio

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje způsob senzorické analýzy pro určení rozdílů v organoleptických vlastnostech dvou výrobků pomocí duo-trio srovnávání. Norma tedy stanovuje jednu z metod zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků ( jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0032-3 byla schválena 24.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 56 0032-3 (560032)
Katalogové číslo 29395
Cena 190 Kč190
Datum schválení 24. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963293950
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 10399 (560032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560032-3
  • ČSN 56 00 32-3