ČSN 77 0643 (770643) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška překocením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6810-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 8768-1986. Tato norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení překocením. Zkouška se může použít pro hodnocení funkčních vlastností balení z hlediska jeho odolnosti nebo schopnosti chránit náplň před působením účinku překocení. Podstata zkoušky: Zkoušený obal se umístí na dopadovou plošinu a vystaví se působení vodorovné síly působící nad těžištěm, zvyšující se tak dlouho, až dojde k překocení kolem nejnižší hrany. Atmosférické podmínky a poloha obalu musí být stanovena předem. ČSN 77 0643 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 77 0643 (770643)
Katalogové číslo 31355
Cena 190 Kč190
Datum schválení 26. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 10 stran formátu A5
EAN kód 8590963313559
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 43
  • ČSN 770643
  • ČSN 77 06 43 : 1990
  • ČSN 770643:1990
  • ČSN 77 0643:1990