ČSN 56 0032-2 (560032) Zrušená norma

Senzorická analýza. Metodologie. Trojúhelníková zkouška

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje způsob senzorické analýzy pro určení rozdílu mezi vzorky dvou výrobků pomocí trojúhelníkového srovnání. Popsaná metoda se týká jednoduché trojúhelníkové zkoušky. Informace o možném rozšíření zkoušky jsou uvedeny v příloze A. Norma tedy stanovuje jednu z metod zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0032-2 byla schválena 24.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 56 0032-2 (560032)
Katalogové číslo 29394
Cena 230 Kč230
Datum schválení 24. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963293943
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 4120 (560032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560032-2
  • ČSN 56 00 32-2