ČSN 72 1511 (721511) Zrušená norma

Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje společné požadavky pro výrobu, zkoušení a dodávání přírodního i umělého kameniva, používaného zejména pro stavební účely. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. V nich pak zejména čl.10., kde se uvádí: "K výrobě kameniva se smí používat jen takových surovin, které neuvolňují škodlivé látky v množství, které by mohlo být při výrobě a použití kameniva příčinou poškození zdraví (jako příklad se uvádí obsah 226Ra, 232Th, 40K)". Dále jsou normalizovány zkušební metody, požadavky na dodávání, dopravu a skladování. Průkazními zkouškami (čl. 14) se ověřuje mimo jiné chemický rozbor též s ohledem na "látky škodlivé zdraví" (ČSN 72 1178). ČSN 72 1511 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti 1.1.1992. Nahradila ČSN 72 1511 z 26.10.1966.
"Změnou 1)-4/1992" se s účinností od 1.6.1992 ruší čl. 16 o pověřených zkušebnách.

Označení ČSN 72 1511 (721511)
Katalogové číslo 30812
Cena 190 Kč190
Datum schválení 26. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963308128
Změny a opravy Z1 4.92, Z2 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 12620 (721502), ČSN EN 13043 (721501), ČSN EN 13055-1 (721505), ČSN EN 13139 (721503), ČSN EN 13242 (721504), ČSN EN 13450 (721506)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 15 11
  • ČSN 721511
  • ČSN 72 15 11 : 1990
  • ČSN 721511:1990
  • ČSN 72 1511:1990