ČSN (normy i změny) ze srpna 1989

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3473 (013473) - srpen 1989

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 2801/změna Za (022801) - srpen 1989

Klince a podobné súčiastky. Technické dodacie predpisy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8452 (038452) - srpen 1989

Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 6009 (126009) - srpen 1989

Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4005 (254005) - srpen 1989

Kalibry na válcové závity. Druhy

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 4002/změna Za (284002) - srpen 1989

Železniční kolejová vozidla. Značky pro kreslení schémat brzdového a vzduchového zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9160/změna Za (389160) - srpen 1989

Sněhové pojízdné hasicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 9851/změna Za (419851) - srpen 1989

Ocel 19 851 rychlořezná

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0956 (420956) - srpen 1989

Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 3701 (493701) - srpen 1989

Drobné dřevěné výrobky pro domácnost. Společná ustanovení

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4119/změna Za (704119) - srpen 1989

Odměrné sklo. Nedělené pipety

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1230 (721230) - srpen 1989

Křemence a silicity

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6058/změna Zb (736058) - srpen 1989

Hromadné garáže. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 4752-1 (834752) - srpen 1989

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4752-2 (834752) - srpen 1989

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorků pro manuální metody měření

190 Kč

ČSN 83 4752-3 (834752) - srpen 1989

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Potenciometrická metoda stanovení

65 Kč

ČSN 83 4752-4 (834752) - srpen 1989

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Fotometrická metoda stanovení

65 Kč

ČSN 83 4752-5 (834752) - srpen 1989

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení

65 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN 94 1860 (941860) - srpen 1989

Lyžařské běžecké vázání. Požadavky a zkoušení

190 Kč