Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 01 0251 (010251) Zrušená norma

Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.

ICS: 03.120.30 Aplikace statistických metod

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO 5725 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod - Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (druhé vydání 1986). Překlad byl vypracován z anglické verze normy. Do normy jsou v článku 5.5, 12.1, 23.7, 24.7, 25.4 doplněny informační poznámky označené "čs. poznámka" a v čl. 3.1, 3.3, 18.1, 18.2 a 18.5 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". Ustanovení čl.10.2.2 a dílu V jsou pouze informativní. Tato norma definuje ukazatele opakovatelnosti (r) a reprodukovatelnosti (R), jejichž číselné hodnoty lze experimentálně odhadnout, avšak neposkytuje žádné údaje o chybách při stanovení odhadů ukazatelů r a R. Norma také uvádí důsledky použití takto zavedených definic. Norma stanovuje základní pravidla pro plánování a organizaci zkoušek navržených pro stanovení odhadů ukazatelů r a R a pro analýzu výsledků těchto zkoušek. Zkoušky uspořádané za tímto účelem se dále nazývají mezilaboratorním pokusem. V normě se uvažuje pouze jednoduchý typ mezilaboratorního pokusu, který sestává ze zkoušek prováděných na vzorcích identického materiálu v několika laboratořích. Norma rovněž stanovuje pravidla pro uvádění a užití takto stanovených odhadů ukazatelů r a R v situacích, které často nastávají v praxi. Norma se nezabývá správností zkušebních metod ve smyslu rozdílu mezi střední hodnotou výsledků zkoušek a pravou nebo smluvně pravou hodnotou zkoušeného znaku. Velmi rozsáhlá (zkušební) norma - cca 85 stran. ČSN 01 0251 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.9.1989. Nahradila ČSN 01 0251 z 2.12.1967.

Označení ČSN 01 0251 (010251)
Katalogové číslo 24029
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 9. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran
EAN kód 8590963240299
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN ISO 5725-1 (010251), ČSN ISO 5725-2 (010251), ČSN ISO 5725-3 (010251), ČSN ISO 5725-4 (010251), ČSN ISO 5725-6 (010251)

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 01 02 51
  • ČSN 010251
  • ČSN 01 02 51 : 1989
  • ČSN 010251:1989
  • ČSN 01 0251:1989