ČSN 65 1025-8 (651025) Zrušená norma

Kyselina sírová technická. Gravimetrická metoda stanovení zbytku po žíhání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6215-88 s "čs. doplňkem", jímž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil do čl. 2 normy RVHP požadavek, aby se při zkoušení dodržovaly zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003. Norma RVHP v čl. 2 také stanoví, že při zkoušení se postupuje podle ČSN 65 1025 - část 1. Norma určuje gravimetrickou metodu stanovení zbytku po žíhání při hmotnostním zlomku nad 0,02 %. Podstata metody: Metoda je založena na odpaření vzorku do konstantní hmotnosti při teplotě (800±50)°C a zvážení suchého zbytku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 1025 část 8 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 7 a 9 až 11 - starší ČSN 65 1025 z 11.2.1970.

Označení ČSN 65 1025-8 (651025)
Katalogové číslo 29934
Cena 125 Kč125
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299341
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651025-8
  • ČSN 65 10 25-8