ČSN 65 1025-2 (651025) Zrušená norma

Kyselina sírová technická. Titrační metoda stanovení kyseliny sírové

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6209-88 s "čs. doplňkem", jímž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil do čl. 2 normy RVHP požadavek, aby se při zkoušení dodržovaly zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003. Norma RVHP v čl. 2 také stanoví, že při zkoušení se postupuje podle ČSN 65 1025 - část 1. Podstata metody: Titrace roztoku zkoušeného vzorku roztokem hydroxidu sodného na acidobazický indikátor. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 1025 část 2 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila spolu s částí 1 a 3 až 11 - starší ČSN 65 1025 z 11.2.1970.

Označení ČSN 65 1025-2 (651025)
Katalogové číslo 29928
Cena 65 Kč65
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963299280
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651025-2
  • ČSN 65 10 25-2