ČSN 47 0156 (470156) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Nakládače. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6543-88 s čs. doplňky. Dva z nich se týkají ochrany zdraví. Norma platí pro stroje a zařízení na mechanické ložení materiálu s cyklickým pracovním způsobem a stanoví metody jejich zkoušení. Je - jako obvykle - normalizována aparatura, příprava ke zkouškám a provedení zkoušek. V čl.4.6 se požaduje zkoušet ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: čl.4.6.1 se týká hodnocení bezpečnosti konstrukce podle ČSN 47 0060 a ČSN 47 0061, dále ST SEV 3086-81 a ST SEV 3631-82, které nebyly v době vydání normy v ČSFR zavedeny. Proto bylo normalizováno postupovat podle směrnic č. 65/1985 sb. Hyg. předp., resp. podle úpravy č. 2/1987 Věst. MZ SSR. Čl.4.6.2 se týká hodnocení ergonomických ukazatelů a požadavků na bezpečnost práce podle ČSN 47 0172, ČSN 47 0173, ČSN 47 0174, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176 a ČSN 47 0177 a také ST SEV 1851-79, místo kterého v té době v ČSFR platily opět směrnice č. 65/1985 sb. Hyg. předp., resp. úprava č. 2/1987 Věst. MZ SSR. Konečně i čl.4.6.3 se týká výhledu a osvětlení podle ČSN 47 0178 a čl.4.6.4 se týká požární bezpečnosti podle ČSN 47 0179. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je popsán. ČSN 47 0156 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 47 0156 z 10.12.1969.
"Změnou 1)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 nahrazují odkazy na zrušené ON odkazem na ČSN 47 0009 a ČSN 47 0010.

Označení ČSN 47 0156 (470156)
Katalogové číslo 29141
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963291413
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 56
  • ČSN 470156
  • ČSN 47 01 56 : 1989
  • ČSN 470156:1989
  • ČSN 47 0156:1989