ČSN 65 1025-6 (651025) Zrušená norma

Kyselina sírová technická. Metody stanovení těžkých kovů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6213-88 s "čs. doplňkem", jímž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil do čl. 1 normy RVHP požadavek, aby se při zkoušení dodržovaly zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003. Norma RVHP v čl. 1 také stanoví, že při zkoušení se postupuje podle ČSN 65 1025 - část 1. Norma určuje sirovodíkovou metodu stanovení těžkých kovů (v přepočtu na olovo) od 0,00060 do 0,00600 % a thioacetamidovou metodu stanovení těžkých kovů (v přepočtu na olovo) od 0,0003 do 0,0060 %. Rozhodčí je fotometrická thioacetamidová metoda. Podstata sirovodíkové metody: Metoda je založena na vzniku barevných sulfidů těžkých kovů a vizuálním srovnáváním jejich zbarvení se zabarvením srovnávacích roztoků , obsahujících stanovení množství olova v mg. Podstata thioacetamidové metody: Metoda je založena na vzniku barevných sulfidů těžkých kovů a vizuálním srovnáváním jejich zbarvení se zabarvením srovnávacích roztoků, obsahujících stanovení množství olova v mg nebo fotometrickém stanovení absorbance vzorku při vlnové délce 400 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 65 1025 část 6 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 5 a 7 až 11 - starší ČSN 65 1025 z 11.2.1970.

Označení ČSN 65 1025-6 (651025)
Katalogové číslo 29932
Cena 65 Kč65
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963299327
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651025-6
  • ČSN 65 10 25-6