ČSN 65 1025-7 (651025) Zrušená norma

Kyselina sírová technická. Metody stanovení chloridů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6214-88 s "čs. doplňkem", jímž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil do čl. 1 normy RVHP požadavek, aby se při zkoušení dodržovaly zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003. Norma RVHP v čl. 1 také stanoví, že při zkoušení se postupuje podle ČSN 65 1025 - část 1. Norma určuje vizuálně nefelometrickou metodu stanovení chloridů od 0,0001 do 0,0800 % a thiokyanatanovou metodu stanovení chloridů nad 0,0800 %. Podstata nefelometrické metody: Metoda je založena na srovnání intenzity opalescence zkoušeného roztoku po přídavku dusičnanu stříbrného s intenzitou opalescence srovnávacího roztoku. Podstata thiokyanatanové metody: Metoda je založena na srážení chloridů přebytkem roztoku dusičnanu stříbrného a odtitrování přebytku dusičnanu stříbrného odměrným roztokem thiokyanatanu amonného v přítomnosti síranu amonno-železitého. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 65 1025 část 6 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 5 a 7 až 11 - starší ČSN 65 1025 z 11.2.1970.

Označení ČSN 65 1025-7 (651025)
Katalogové číslo 29933
Cena 125 Kč125
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299334
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651025-7
  • ČSN 65 10 25-7