ČSN 01 3469 (013469) Zrušená norma

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Stavební část

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6071-87. Norma platí pro kreslení výkresů hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Rozsáhlá norma v deseti částech obsahuje např. zásady pro zobrazování vodních toků, hrází, zařízení pro měření apod. V každé této subkapitole zpravidla požadavky na přehledné i podrobné výkresy. K zhruba 30 stránkám textu je třicet stránek příloh s příklady výkresů i značek. ČSN 01 3469 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 73 0185 z 5.10.1967.

Označení ČSN 01 3469 (013469)
Katalogové číslo 24142
Cena 590 Kč590
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A5
EAN kód 8590963241425
Norma byla zrušena k 1. 1. 2008
a nahrazena ČSN 01 3469 (013469)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 34 69
  • ČSN 013469
  • ČSN 01 34 69 : 1989
  • ČSN 013469:1989
  • ČSN 01 3469:1989