ICS 93.140 - Stavba vodních cest a přístavů

ČSN 01 3473 (013473) - srpen 1989

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

350 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - květen 2013

Katodická ochrana přístavních staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - říjen 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14503 (325217) - červen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - červen 2021 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

190 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN 33 2000-7-709 (332000) - březen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Z1 3.13t, Z2 3.18t, Z3 12.19t

780 Kč