ČSN 65 1025-5 (651025) Zrušená norma

Kyselina sírová technická. Metody stanovení arsenu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6212-88 s "čs. doplňkem", jímž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil do čl. 1 normy RVHP požadavek, aby se při zkoušení dodržovaly zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003. Norma RVHP v čl. 1 také stanoví, že při zkoušení se postupuje podle ČSN 65 1025 - část 1. Norma určuje vizuální metodu stanovení arsenu od 0,00005 do 0,00025 % a fotometrickou metodu pro stanovení arsenu od 0,00005 do 0,00030 %. Rozhodčí je metoda fotometrická. Podstata vizuální metody: Metoda je založena na redukci sloučenin arsenu na arsan (AsH3), který zabarví bromidortuťnatý papírek do žluta a jeho srovnání s bromidortuťnatým papírkem zabarveným srovnávacím roztokem. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na redukci sloučenin arsenu na arsan (AsH3), jeho reakci s diethyldithiokarbamátem stříbrným v pyridinovém roztoku za vzniku červené sloučeniny a měření její absorbance. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 65 1025 část 5 byla schválena 4.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 4 a 6 až 11 - starší ČSN 65 1025 z 11.2.1970.

Označení ČSN 65 1025-5 (651025)
Katalogové číslo 29931
Cena 125 Kč125
Datum schválení 4. 8. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299310
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651025-5
  • ČSN 65 10 25-5