ČSN (normy i změny) z prosince 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4602-3 (014602) - prosinec 1987

Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly

590 Kč

07 Kotle

ČSN 07 7002 (077002) - prosinec 1987

Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1500 (131500) - prosinec 1987

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

65 Kč

ČSN 13 1520 (131520) - prosinec 1987

Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

190 Kč

ČSN 13 1530 (131530) - prosinec 1987

Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0905 (220905) - prosinec 1987

Vyměnitelné břitové destičky. Systém označování

230 Kč

ČSN 22 2101 (222101) - prosinec 1987

Frézy. Technické předpisy

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9126 (269126) - prosinec 1987

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2113 (722113) - prosinec 1987

Stanovení měrné hmotnosti cementu

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1330/změna Za (731330) - prosinec 1987

Urychlené zkoušky krychelné pevnosti betonu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0665 (770665) - prosinec 1987

Mechanické zkoušky přepravních lepenkových beden

125 Kč