ČSN 26 9101 (269101) Zrušená norma

Palety a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Platí pro provádění bezpečné manipulace s prostými, ohradovými, skříňovými a sloupkovými paletami (dále jen paletami) a s prostými paletami ve spojení s ohradovými, skříňovými a sloupkovými nástavbami (dále jen nástavbami) a stanovuje všeobecné a hlavní zásady této manipulace. V kap. 3 Všeobecné požadavky, se stanoví: "Stanovené zásady musí být dodržovány spolu s všeobecně platnými základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a s platnými příslušnými provozně bezpečnostními ustanoveními." Nosnou částí normy je kap. 4 Zásady bezpečné manipulace, kde jsou v 35 článcích normalizovány skutečně jen zásady bezpečné manipulace a je odkázáno na mnoho desítek dalších norem stupně ČSN. Nikde se neodkazuje na ČSN EN, ČSN ISO apod. ČSN 26 9101 byla vydána v červnu 1995. Nahradila ČSN 26 9101 z 27.3.1987.

Označení ČSN 26 9101 (269101)
Katalogové číslo 17114
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963171142
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN 26 9030 (269030)
Tato norma nahradila ČSN 26 9101 (269101) z prosince 1987

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 91 01
  • ČSN 269101
  • ČSN 26 91 01 : 1995
  • ČSN 269101:1995
  • ČSN 26 9101:1995