ČSN EN 62040-4 (369066)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje proces a požadavky na deklarování environmentálních hledisek týkajících se zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) s cílem podpořit snižování jakéhokoliv nepříznivého dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu UPS. Tato norma výrobku je harmonizována s příslušnými kmenovými a horizontálními environmentálními normami a obsahuje další podrobnosti týkající se UPS. Tato norma platí pro pohyblivé, nepřenosné a pevné UPS, které poskytují jednofázové nebo třífázové výstupní AC napětí stálého kmitočtu nepřesahující 1 000 V, které současné poskytují, prostřednictvím DC meziobvodu a systému skladování energie specifikovaného v souboru norem výrobků ČSN EN 62040 pro UPS.

Označení ČSN EN 62040-4 (369066)
Katalogové číslo 94399
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963943992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

foo