ČSN (normy i změny) z října 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 80000-1 (011300) - říjen 2023 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - říjen 2023 nové vydání

Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N

590 Kč

ČSN ISO 21219-1 (018259) - říjen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG2-INV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - říjen 2023 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 21177 (018493) - říjen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-14 (038761) - říjen 2023 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-1 (050051) - říjen 2023 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 5179 (050068) - říjen 2023

Zkoumání pájitelnosti zkouškou smáčení a zkouškou vyplňování mezery

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17663 (050221) - říjen 2023

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15610 (050315) - říjen 2023 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - říjen 2023 nové vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - říjen 2023 nové vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

340 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - říjen 2023 nové vydání

Odporové svařování - Zkoušení svarů - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/změna Z1 (052205) - říjen 2023

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 6 (052205) - říjen 2023

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.23t

1 135 Kč

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 6/změna A11 (052205) - říjen 2023

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

190 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - říjen 2023

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-2 (061410) - říjen 2023

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a nucenou konvekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN EN IEC 63132-5 (085011) - říjen 2023

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 5: Bulb turbíny a generátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63132-6 (085011) - říjen 2023

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 6: Vertikální Peltonovy turbíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 17821 (135827) - říjen 2023

Armatury budov - Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) - Obecné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1253-8 (136366) - říjen 2023

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 8: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s kombinovaným mechanickým uzávěrem a vodním uzávěrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17522 (138500) - říjen 2023

Studny a výměníky tepla ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22712 (140120) - říjen 2023

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - říjen 2023 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - říjen 2023 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

230 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2023 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61158-6-28 (184001) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-28: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 28

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62769-1 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled

Změna bude zrušena k 9. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-1 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-100 ed. 2 (184005) - říjen 2023 nové vydání

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 100: Profily - Obecné protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-100/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly

Změna bude zrušena k 16. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Změna bude zrušena k 19. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Změna bude zrušena k 19. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-102-2 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 102-2: Profily - EtherNet/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Změna bude zrušena k 22. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET

Změna bude zrušena k 23. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 103-4: PROFINET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Změna bude zrušena k 23. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1 ed. 2 (184005) - říjen 2023 nové vydání

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 150-1: Profily - ISA 100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 150-1: Profily - ISA 100 WIRELESS

Změna bude zrušena k 24. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-151-1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 151-1: Profily - OPC UA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62769-2 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI

Změna bude zrušena k 9. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-2 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 2: Klient

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62769-3 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server

Změna bude zrušena k 9. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-3 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 3: Server

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62769-4 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI

Změna bude zrušena k 10. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-4 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 4: Soubor části FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62769-5 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI

Změna bude zrušena k 10. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-5 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 5: Informační model FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62769-6 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování

Změna bude zrušena k 11. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-6 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6: Technologie mapování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-100 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6-100: Mapování technologie - Síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-200 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6-200: Mapování technologie - HTML5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62769-7 ed. 2/změna Z1 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení

Změna bude zrušena k 11. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-7 ed. 3 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 7: Komunikační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62769-8 (184005) - říjen 2023

Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 8: Mapování EDD k OPC-UA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62057-1 (184009) - říjen 2023

Elektroměry - Zkušební zařízení, techniky a postupy - Část 1: Stacionární měřicí jednotky (MTU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-3-2 ed. 2/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 61158-3-24/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-24/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-1 ed. 2/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-1 ed. 3 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-2 ed. 3 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-24 ed. 2 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4 ed. 3/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4 ed. 4 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21 ed. 2/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21

Změna bude zrušena k 2. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21 ed. 3 (184020) - říjen 2023

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24 ed. 2/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24

Změna bude zrušena k 2. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24 ed. 3 (184020) - říjen 2023

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4 ed. 3/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Změna bude zrušena k 26. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4 ed. 4 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10 ed. 4/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10 ed. 5 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2 ed. 4/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2 ed. 5 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26 ed. 2 (184020) - říjen 2023 nové vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4 ed. 3/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4 ed. 4 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10 ed. 4/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10 ed. 5 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

8 300 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 5 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23 ed. 2/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23 ed. 3 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-24 ed. 2 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26 ed. 2 (184020) - říjen 2023 nové vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Změna bude zrušena k 2. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-27 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-27: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 27

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4 ed. 3/změna Z1 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4 ed. 4 (184020) - říjen 2023

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3/změna Z1 (188003) - říjen 2023

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Změna bude zrušena k 17. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61969-1 ed. 4 (188003) - říjen 2023

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - říjen 2023 nové vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

945 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 17694-1 (259311) - říjen 2023

Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 1: Zařízení pro měření v otevřených korytech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17694-2 (259311) - říjen 2023

Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 2: Zařízení pro měření v uzavřeném potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12929-1 +A1 (273016) - říjen 2023 nové vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15227/Oprava 1 (280321) - říjen 2023

Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel

20 Kč

ČSN EN 15437-1 +A1 (280542) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč

ČSN EN 15437-2 +A1 (280542) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč

ČSN EN 15085-3 +A1 (284401) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18246 (300035) - říjen 2023 nové vydání

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - říjen 2023 nové vydání

Vozidla pro svoz odpadu - Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17367 (300351) - říjen 2023

Odpadové hospodářství - Datová komunikace mezi systémem řízení komunikace a back office systémem pro stacionární sběrné nádoby na odpad - Funkční specifikace a sémantický datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - říjen 2023 nové vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17831 (309044) - říjen 2023

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Opatření proti neoprávněné manipulaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4862 (319211) - říjen 2023

Letectví a kosmonautika - Záchranné vesty pro stálé nošení pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 4863 (319212) - říjen 2023

Letectví a kosmonautika - Imerzní oděvy pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 11591/změna A1 (321216) - říjen 2023

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 61400-21-2 (333160) - říjen 2023

Větrné elektrárny - Část 21-2: Měření a vyhodnocování elektrických vlastností - Větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - říjen 2023 nové vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50136-2/změna A1 (334596) - říjen 2023

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

190 Kč

ČSN EN 50518/změna A1 (334599) - říjen 2023

Dohledová a poplachová přijímací centra

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710 (342710) - říjen 2023 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

770 Kč

ČSN EN 50525-1/změna A1 (347410) - říjen 2023

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 50289-1-2 ed. 2 (347819) - říjen 2023 nové vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrný odpor

125 Kč

ČSN EN 50289-1-2/změna Z1 (347819) - říjen 2023

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

Změna bude zrušena k 14. dubnu 2026.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60255-1/změna Z1 (353501) - říjen 2023

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

Změna bude zrušena k 19. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60255-1 ed. 2 (353501) - říjen 2023

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

440 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1/Oprava 1 (353510) - říjen 2023

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů

20 Kč

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3/změna Z1 (354101) - říjen 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

Změna bude zrušena k 11. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-2 ed. 4 (354101) - říjen 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů

770 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4/změna Z1 (354224) - říjen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 5 (354224) - říjen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

350 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-126 (354621) - říjen 2023

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-126: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 5pólové napájecí konektory pro průmyslová prostředí se západkovou aretací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62146-2 (358225) - říjen 2023

Kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 2: TRV kondenzátory

340 Kč

ČSN EN 60384-14 ed. 2/změna Z1 (358291) - říjen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Změna bude zrušena k 1. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3 (358291) - říjen 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z3 (359223) - říjen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-308 (359223) - říjen 2023

Optické vláknové kabely - Část 1-308: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška zbytkového zkroucení pásku, metoda G8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50411-3-2 ed. 2 (359249) - říjen 2023 nové vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Mechanický spoj jednovidových vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-2/změna Z1 (359249) - říjen 2023

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje

Změna bude zrušena k 21. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-1 ed. 2/změna Z1 (359251) - říjen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Změna byla zrušena k 27. únoru 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-2-1 ed. 3 (359251) - říjen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3/Oprava 1 (359252) - říjen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61291-2 ed. 4/změna Z1 (359273) - říjen 2023

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

Změna bude zrušena k 20. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61291-2 ed. 5 (359273) - říjen 2023

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-22 (359274) - říjen 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 22: Pouzdra přímo modulovaných laserů 25 Gbit/s s jednotkou řízení teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343 ed. 2/změna Z1 (359278) - říjen 2023

Dynamické moduly - Obecně a návod

Změna bude zrušena k 10. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62343 ed. 3 (359278) - říjen 2023

Dynamické moduly - Kmenová specifikace

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60838-2-3/změna A1 (360385) - říjen 2023

Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62386-150 (360540) - říjen 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 150: Zvláštní požadavky - Pomocný napájecí zdroj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2/změna Z1 (361045) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

Změna bude zrušena k 12. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4/změna Z1 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna bude zrušena k 5. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3/změna Z1 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

Změna bude zrušena k 12. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.23t

630 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5/změna A11 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.23t, A1 10.23t

590 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3/změna A1 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3/změna A2 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.23t

570 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4/změna A11 (361050) - říjen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

230 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 2/změna Z1 (361060) - říjen 2023

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 1. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 3 (361060) - říjen 2023

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61676/změna Z1 (364768) - říjen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

Změna bude zrušena k 25. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61676 ed. 2 (364768) - říjen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50600-2-4 ed. 2 (367260) - říjen 2023 nové vydání

Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50600-2-4/změna Z1 (367260) - říjen 2023

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže

Změna bude zrušena k 20. březnu 2026.

32 Kč

TNI IEC/TR 60825-14 (367750) - říjen 2023

Bezpečnost laserových zařízení - Část 14: Uživatelská příručka

770 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) - říjen 2023 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-24/změna A11 (370100) - říjen 2023

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 2613-1 (385581) - říjen 2023

Analýza zemního plynu - Obsah křemíku v biometanu - Část 1: Stanovení celkového obsahu křemíku pomocí atomové emisní spektrometrie (AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10351/Oprava 1 (420527) - říjen 2023

Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 4491-1 (420767) - říjen 2023

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 1: Obecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4491-2 (420768) - říjen 2023

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10359 (421002) - říjen 2023 nové vydání

Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 573-3 +A1/Oprava 1 (421401) - říjen 2023

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

20 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 2171 (461019) - říjen 2023

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 351-1 (490674) - říjen 2023 nové vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - říjen 2023 nové vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 535 (500335) - říjen 2023 nové vydání

Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - říjen 2023 nové vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace a výpočet účinnosti perforace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8586 (560037) - říjen 2023 nové vydání

Senzorická analýza - Výběr a výcvik senzorických posuzovatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15213-1 (560652) - říjen 2023

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií

340 Kč

ČSN EN 17634 (569561) - říjen 2023

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci několika elektronických cigaret stejného typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17746 (569562) - říjen 2023

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci jedné elektronické cigarety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 5774 (635332) - říjen 2023 nové vydání

Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - říjen 2023 nové vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15940 (656584) - říjen 2023 nové vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 302-8 (668531) - říjen 2023 nové vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 927-12 (672010) - říjen 2023

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 12: Propustnost pro ultrafialové a viditelné záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1504 (681504) - říjen 2023 nové vydání

Kosmetické přípravky - Emulzní přípravky - Fyzikální a chemické zkoušení

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-4/změna A1 (695245) - říjen 2023

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 13132 (704322) - říjen 2023 nové vydání

Laboratorní sklo - Petriho misky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 17549-2 (730115) - říjen 2023

Informační modelování staveb - Struktura informací založená na EN ISO 16739-1 pro výměnu datových šablon a datových listů pro stavební předměty - Část 2: Konfigurovatelné stavební předměty a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 17037 +A1 (730582) - říjen 2023 nové vydání

Denní osvětlení budov

550 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - říjen 2023 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - říjen 2023 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17682 (736373) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Pružný prvek pro systém plovoucích desek

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 607 (747704) - říjen 2023 nové vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5020 (755020) - říjen 2023

Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů

230 Kč

ČSN EN 12729 (755415) - říjen 2023 nové vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

350 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - říjen 2023 nové vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

230 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - říjen 2023

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12889 (756115) - říjen 2023

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12255-13 (756403) - říjen 2023

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12255-14 (756403) - říjen 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - říjen 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

340 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - říjen 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17075 +A1 (757060) - říjen 2023 nové vydání

Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Kontinuální měřicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16479 (757061) - říjen 2023 nové vydání

Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy zkoušení shody pro zařízení k monitoringu vod - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - říjen 2023 nové vydání

Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - říjen 2023 nové vydání

Služby v rekreačním potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů - Část 1: Úroveň 1 - Potápěč s doprovodem

230 Kč

ČSN EN ISO 41015 (762107) - říjen 2023

Facility management - Ovlivnění chování organizace pro zlepšení výsledků facility managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 17848 (793871) - říjen 2023

Usně - Chemikálie - Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17738 (806179) - říjen 2023

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Poškození během postupu instalace - Zkouška v plném rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1384 (832168) - říjen 2023 nové vydání

Přilby pro jezdce na koních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - říjen 2023

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

1 270 Kč

ČSN EN 17255-4 (834778) - říjen 2023

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 4: Specifikace požadavků na instalaci a průběžné zabezpečování a kontrolu kvality systémů pro sběr a manipulaci s daty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) - říjen 2023 nové vydání

Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší

590 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - říjen 2023

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17225-8 (838202) - říjen 2023

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití

340 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - říjen 2023 nové vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - říjen 2023 nové vydání

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 7551 (856022) - říjen 2023 nové vydání

Stomatologie - Stomatologické papírové čípky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5139 (856378) - říjen 2023

Stomatologie - Obrobitelné polotovary z kompozitních materiálů na bázi polymerů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 421 V1.2.1 (874011) - říjen 2023

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13721 (910288) - říjen 2023 nové vydání

Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16611 (910292) - říjen 2023

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - říjen 2023 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16511 (917890) - říjen 2023 nové vydání

Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Specifikace, požadavky a metoda zkoušení pro vícevrstvé modulární panely pro pokládku plovoucí podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19156 (979876) - říjen 2023 nové vydání

Geografická informace - Pozorování a měření a vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 19157-1 (979877) - říjen 2023

Geografická informace - Kvalita dat - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč
foo