ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) Nové vydání

Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší

ČSN P CEN/TS 17660-1 Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecné zásady, včetně zkušebních postupů a požadavků, pro klasifikaci výkonnosti nízkonákladových senzorových systémů pro monitorování plynných sloučenin ve venkovním ovzduší na stálých stanovištích. Klasifikace senzorových systémů zahrnuje zkoušky, které se provádějí za předepsaných laboratorních a terénních podmínek.
Popsaný postup je použitelný pro stanovení hmotnostní koncentrace látek znečišťujících ovzduší. Znečišťujícími látkami, které jsou v tomto dokumentu uvažovány, jsou plynné znečišťující látky regulované podle směrnice 2008/50/ES (O3, NO/NO2/NOx, CO, SO2 a benzen) v rozsahu koncentrací očekávaných ve venkovním ovzduší.
Tento dokument poskytuje klasifikaci, která je v souladu s požadavky na orientační měření a objektivní odhad definovanými ve směrnici 2008/50/ES. Kromě toho poskytuje klasifikaci pro aplikace (neregulativní měření), které vyžadují mírnější výkonnostní kritéria.
Tento dokument se vztahuje na systémy senzorů používané jako samostatné systémy. Nevztahuje se na senzorové systémy jako součást senzorové sítě. Pro některé aplikace (např. ve městech) jsou však senzorové systémy nasazovány jako součást senzorové sítě. Pro tyto aplikace jsou v příloze A uvedeny informace o použití senzorových systémů jako uzlů v senzorové síti.
V příloze B tohoto dokumentu je uveden návod pro testování systémů senzorů CO2. Přestože směrnice 2008/50/ES neuvádí CO2 jako látku znečišťující ovzduší, je tento plyn zajímavým indikátorem činností zahrnujících spalovací procesy nebo procesy uvolňování CO2 z půdy a vody.

Označení ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027)
Katalogové číslo 517803
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135178032
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) z září 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo