ČSN EN 12102-1 (143019) Nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

ČSN EN 12102-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelnými čerpadly, jednotkami pro chlazení kapalin, s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostorů a/nebo pro proces, jak je popsáno v souboru prEN 14511, a odvlhčovačů, jak je popsáno v EN 810.
Tento dokument také zahrnuje měření hladiny akustického výkonu klimatizátorů vzduchu s odpařovacím kondenzátorem, jak je definován v EN 15218. Nicméně, měření se provede bez přívodu vnější vody a tyto jednotky budou tak uvažovány jako jiné klimatizátory vzduchu zahrnutými v souboru prEN 14511.
Zdůrazňuje se, že tato norma pro měření platí pouze pro hluk přenášený vzduchem.

Označení ČSN EN 12102-1 (143019)
Katalogové číslo 517951
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135179510
Tato norma nahradila ČSN EN 12102-1 (143019) z ledna 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12102-2 (143019)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

foo