ČSN (normy i změny) z května 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13528 (010248) - květen 2023

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10819/změna A2 (011424) - květen 2023

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

190 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - květen 2023 aktuální vydání

Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 16792 (013160) - květen 2023

Technická dokumentace produktu - Postupy zpracování digitálních dat definujících produkt

770 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - květen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

570 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - květen 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2

230 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-3 (018277) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 3: Spouštěče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 20524-1 (018281) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 1: Mapová data nezávislá na aplikaci sdílená mezi více zdroji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

7 900 Kč

ČSN EN ISO 20524-2 (018281) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 2: Mapová data používaná v automatizovaných systémech řízení, kooperativních ITS a multimodální dopravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 950 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - květen 2023 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazené komunikace krátkého dosahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI ISO/TR 4445 (018509) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Model rolí při zavádění služeb ITS v chytrých městech

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - květen 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10062 (038121) - květen 2023 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - květen 2023 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 14700 (055020) - květen 2023

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 88-1 (061801) - květen 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 88-1 +A1/změna Z1 (061801) - květen 2023

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 88-2 ed. 2 (061801) - květen 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 88-2/změna Z1 (061801) - květen 2023

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 88-3 (061801) - květen 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 125 (061802) - květen 2023 aktuální vydání

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 125 +A1/změna Z1 (061802) - květen 2023

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 161 (061803) - květen 2023 aktuální vydání

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 161 +A3/změna Z1 (061803) - květen 2023

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 257 ed. 2 (061804) - květen 2023 aktuální vydání

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 257/změna Z1 (061804) - květen 2023

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 1106 ed. 2 (061811) - květen 2023 aktuální vydání

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1106/změna Z1 (061811) - květen 2023

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 16304 ed. 2 (061812) - květen 2023 aktuální vydání

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16304/změna Z1 (061812) - květen 2023

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 16898 (061813) - květen 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16678 ed. 2 (061825) - květen 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6 300 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16678/změna Z1 (061825) - květen 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2025.

32 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-16 (077604) - květen 2023

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12952-8 (077604) - květen 2023

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12952-9 (077604) - květen 2023

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13799 (078436) - květen 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - květen 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 10121-3 (125004) - květen 2023

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62714-2/změna Z1 (184020) - květen 2023

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí

Změna bude zrušena k 24. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62714-2 ed. 2 (184020) - květen 2023

Technika výměnného formátu dat pro průmyslové automatizační systémy - Automatizační značkovací jazyk - Část 2: Sémantické knihovny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 619 (260084) - květen 2023 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami

945 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13796-3 +A1 (273021) - květen 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 474-2 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

230 Kč

ČSN EN 474-2 +A1/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-3 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

350 Kč

ČSN EN 474-3 +A1/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-4 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

340 Kč

ČSN EN 474-4 +A2/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-5 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

440 Kč

ČSN EN 474-5 +A3/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-6 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

340 Kč

ČSN EN 474-6 +A1/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-7 (277911) - květen 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

230 Kč

ČSN EN 474-7 +A1/změna Z1 (277911) - květen 2023

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

Změna byla zrušena k 31. březnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16186-3 (281551) - květen 2023 aktuální vydání

Drážní aplikace - Stanoviště strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek železničních vozidel

770 Kč

ČSN EN 15611 +A1 (284056) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

440 Kč

ČSN EN 17460 (284451) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Lepení na železničních vozidlech a jejich částech

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 4272 (300639) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Systémy (podpory) jízdy nákladních vozidel v konvoji (TPS) - Funkční a provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50436-4 ed. 2 (305120) - květen 2023 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

945 Kč

ČSN EN 50436-4/změna Z1 (305120) - květen 2023

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

Změna bude zrušena k 20. červnu 2025.

32 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9147 (310436) - květen 2023

Letectví a kosmonautika - Management nepoužitelných položek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - květen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), ORT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4828 (311849) - květen 2023

Letectví a kosmonautika - Tepelný drift LED svítidel - Klasifikace a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - květen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi 18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm - Rm ≤ 780 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6052 (313470) - květen 2023

Letectví a kosmonautika - Systém nýtovacího límce, hliníková slitina, střižný typ, palcová řada - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2559 (317720) - květen 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-15 +A1 (319321) - květen 2023 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12216 (322212) - květen 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.23t, A11 11.23t

840 Kč

ČSN EN ISO 12216/změna A1 (322212) - květen 2023

Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

125 Kč

ČSN EN ISO 15083/změna A1 (325141) - květen 2023

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

125 Kč

ČSN EN ISO 13297/změna A1 (326613) - květen 2023

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

125 Kč

ČSN EN ISO 25197/změna A1 (326614) - květen 2023

Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2/změna Z2 (332000) - květen 2023

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/změna Z2 (332000) - květen 2023

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 61980-3/změna Z1 (341593) - květen 2023

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Změna bude zrušena k 22. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61980-3 (341593) - květen 2023

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 60404-3 (345884) - květen 2023

Magnetické materiály - Část 3: Metody měření magnetických vlastností ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61975/změna A2 (351544) - květen 2023

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-27-200 (354055) - květen 2023

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-200: Dodatečné specifikace pro zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-101 ed. 3/změna A11 (356502) - květen 2023

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50187 ed. 2 (357183) - květen 2023 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50187/změna Z1 (357183) - květen 2023

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 3. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60738-1 ed. 2/změna Z1 (358151) - květen 2023

Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 18. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60738-1 ed. 3 (358151) - květen 2023

Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62391-1 ed. 2/změna Z1 (358252) - květen 2023

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 24. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62391-1 ed. 3 (358252) - květen 2023

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62148-12/změna A1 (359274) - květen 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62007-1 ed. 3/změna A1 (359282) - květen 2023

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 63203-402-1 (359350) - květen 2023

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 402-1: Měření vlastností nositelných zařízení pro fitness - Metody zkoušení rukavicových snímačů pohybu pro měření pohybů prstů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-801-1 (359350) - květen 2023

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 801-1: Chytrá síť pro oblast těla (SmartBAN) - Zesílená ultra-nízkopříkonová fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-801-2 (359350) - květen 2023

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 801-2: Chytrá síť pro oblast těla (SmartBAN) - Nekomplexní řízení přístupu k médiu (MAC) pro SmartBAN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63286 (360702) - květen 2023

Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63356-1 (360702) - květen 2023

Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. říjnu 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 63356-2 (360702) - květen 2023

Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 2: Konstrukční parametry a hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5/změna Z1 (361045) - květen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna bude zrušena k 9. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-24 ed. 6 (361050) - květen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.23t

780 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-24 ed. 6/změna A11 (361050) - květen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

230 Kč

ČSN EN IEC 63237-1 (361060) - květen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Informace o vlastnostech výrobku - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61951-2 ed. 4/změna A1 (364385) - květen 2023

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60806/změna Z1 (364743) - květen 2023

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku

Změna bude zrušena k 3. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60806 ed. 2 (364743) - květen 2023

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenových zářičů a sestav zdroje rentgenového záření pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63207 (367519) - květen 2023

Metody měření vlastností modrého světla a souvisejících optických vlastností zobrazovacích terminálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62680-4-1 (367520) - květen 2023

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 4-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 4_

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 950 Kč

ČSN EN IEC 62980 (368014) - květen 2023

Parazitní komunikační protokol pro vysokofrekvenční bezdrátový přenos výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63254 (368015) - květen 2023

Management a rozhraní pro WPT - Bezdrátové nabíjení mezi zařízeními (D2DWC) pro mobilní zařízení s bezdrátovým napájecím modulem TX/RX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 5/změna Z1 (368691) - květen 2023

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Změna bude zrušena k 10. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 6 (368691) - květen 2023

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 650 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 4/změna Z1 (368691) - květen 2023

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR

Změna bude zrušena k 10. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 5 (368691) - květen 2023

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace USB, kabel a konektor typ CR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 850 Kč

ČSN EN IEC 63365 (368699) - květen 2023

Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Digitální výrobní štítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-3 (369799) - květen 2023

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 3: Směrnice pro činnosti odezvy na incidenty ICT

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 10715 (385504) - květen 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Odběr vzorků plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12259-13 (389210) - květen 2023

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 13: ESFR sprinklery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12020-2 (427807) - květen 2023 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 7301 (461509) - květen 2023

Rýže - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 12037 (490679) - květen 2023

Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 3037 (500337) - květen 2023 aktuální vydání

Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16923 (560136) - květen 2023 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou HPLC-MS/MS po SPE přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20976-2 (560141) - květen 2023

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11746 (560530) - květen 2023 aktuální vydání

Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22753 (569900) - květen 2023

Analýza molekulárních biomarkerů - Metoda pro statistické hodnocení analytických výsledků získaných při zkoušení dílčích skupin geneticky modifikovaných semen a zrn - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20813 (569909) - květen 2023

Analýza molekulárních biomarkerů - Metody analýzy pro průkaz a identifikaci živočišných druhů v potravinách a potravinářských výrobcích (metody na bázi nukleových kyselin) - Obecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1852-1 +A1 (643168) - květen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17152-3 (646449) - květen 2023

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 3: Systém posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3679 (656018) - květen 2023 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku v malém měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - květen 2023 aktuální vydání

Systémy pro měření ropy - Část 2: Konstrukce, kalibrace a provoz potrubních měřičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15947-1 ed. 2 (668300) - květen 2023 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

190 Kč

ČSN EN 15947-1/změna Z1 (668300) - květen 2023

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15947-2 ed. 2 (668300) - květen 2023 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

230 Kč

ČSN EN 15947-2/změna Z1 (668300) - květen 2023

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15947-3 ed. 2 (668300) - květen 2023 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

350 Kč

ČSN EN 15947-3/změna Z1 (668300) - květen 2023

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15947-4 ed. 2 (668300) - květen 2023 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 15947-4/změna Z1 (668300) - květen 2023

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15947-5 ed. 2 (668300) - květen 2023 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 15947-5/změna Z1 (668300) - květen 2023

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - květen 2023 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 15969-1 (699050) - květen 2023 aktuální vydání

Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 22916 (704601) - květen 2023

Mikrofluidní zařízení - Požadavky na interoperabilitu pro rozměry, připojení a počáteční klasifikaci zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - květen 2023 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17685-1 (721025) - květen 2023

Zemní práce - Chemické zkoušky - Část 1: Stanovení obsahu organických látek žíháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - květen 2023

Zkoušení geometrických vlastností - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14437 (722685) - květen 2023 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10545-20 (725110) - květen 2023 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení

190 Kč

ČSN EN ISO 21821 (727519) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků na přírodním slinování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21814 (727520) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy prášků nitridu hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20501 (727543) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Weibullovo statistické údaje o síle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - květen 2023 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 17632-1 (730124) - květen 2023

Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - květen 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

990 Kč

ČSN EN 13084-9 (734220) - květen 2023

Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, náprava a hlášení; Požadované operace a akce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - květen 2023 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - květen 2023 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení vertikálního vsakování vody a horizontálního průtoku vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15330-4 (735987) - květen 2023

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 4: Specifikace pro tlumiče používané se syntetickým trávníkem, jehlovým děrovačem a textilními sportovními povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 6147 (736147) - květen 2023

Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena

230 Kč

ČSN 73 6148 (736148) - květen 2023

Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

250 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - květen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

190 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - květen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

340 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m

570 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce v kolejovém loži

230 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové kompozitní pražce

230 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce v kolejovém loži

230 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

230 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, izolované styky kolejnic a kolejnicová dilatační zařízení

340 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - květen 2023 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107 (750175) - květen 2023

Kvalita vod - Slovník

770 Kč

ČSN ISO 8466-1 (757031) - květen 2023 aktuální vydání

Kvalita vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod - Část 1: Lineární kalibrační funkce

440 Kč

ČSN ISO 15705/Oprava 1 (757521) - květen 2023

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12374 (770010) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16565 (770432) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 14389 (800861) - květen 2023 aktuální vydání

Textilie - Stanovení obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17553 (806099) - květen 2023

Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17528 (807045) - květen 2023

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření výparného odporu pomocí potící se figuríny

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 23861 (833637) - květen 2023

Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 15149-3 (838208) - květen 2023

Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 18122 (838210) - květen 2023 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení popela

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21856 (841005) - květen 2023 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN ISO 11140-6 (847121) - květen 2023

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 6: Indikátory typu 2 a zátěžové prostředky pro zkoušení výkonu malých parních sterilizátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-3/změna A1 (852112) - květen 2023

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 5798 (857045) - květen 2023

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky a doporučení pro detekci koronaviru 2 (SARS-CoV-2) způsobujícího těžký akutní respirační syndrom metodami amplifikace nukleových kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14749 +A1 (910240) - květen 2023

Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - květen 2023

Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 26986/změna A1 (917812) - květen 2023

Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13329 +A2 (917878) - květen 2023

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 23659 (940405) - květen 2023

Sportovní a rekreační zařízení - Trampolínové parky - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1888-2 +A1 (943412) - květen 2023 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19131 (979851) - květen 2023 aktuální vydání

Geografická informace - Specifikace datového produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo