ČSN EN 1366-3 (730857) Aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-3 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 990 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1366-3(73 0857)

Tato část EN 1366 specifikuje metodu zkoušení a kritéria hodnocení schopnosti těsnění prostupu (včetně pravidel přímé aplikace) zachovat požární odolnost dělicí konstrukce v místě prostupu instalace nebo instalací. V této části EN 1366 nejsou zahrnuty spáry kolem komínů, vzduchotechnických systémů, požárně klasifikovaných vzduchotechnických potrubí, požárně klasifikovaných instalačních potrubí, šachet a potrubí pro odvod kouře a tepla, stejně jako těsnění kombinovaných prostupů.
POZNÁMKA - EN 15882-5 [6] se zabývá těsněním prostupů včetně potrubí a klapek.
Podpěrné konstrukce slouží v této části EN 1366 k tomu, aby reprezentovaly dělicí konstrukce jako jsou stěny nebo stropy. Simulují vzájemné působení mezi zkušebním vzorkem a dělicí konstrukcí, do které má být těsnicí systém instalován v praxi.
Tato část EN 1366 se používá ve spojení s EN 1363-1.
Účelem zkoušky popsané v této části EN 1366 je posoudit charakteristiky celistvosti a izolace těsnění prostupu, prostupujících instalací a dělicí konstrukce v okolí těsnění prostupu.
Záměrem této zkoušky není poskytnout kvantitativní informace o míře úniku kouře a/nebo horkých plynů nebo o přenosu či vzniku kouře. Tyto jevy jsou pouze zaznamenány v protokolu o zkoušce při popisu obecného chování zkušebních vzorků během zkoušky.
Zkoušky podle této části EN 1366 nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly informace o schopnosti těsnění prostupu odolávat namáhání způsobenému pohyby nebo posuny prostupujících instalací.
Riziko šíření požáru směrem dolů způsobené hořícím materiálem, který odpadává např. potrubím do nižších podlaží, je v současné době z tohoto dokumentu vyloučeno.
Zkoušky podle této části EN 1366 se nezabývají riziky spojenými s únikem nebezpečných kapalin nebo plynů, způsobeným poruchou potrubí v případě požáru.
Zkoušky podle této části EN 1366 pro těsnění prostupů potrubí pro pneumatické potrubní systémy, systémy stlačeného vzduchu atd. simulují situaci, kdy jsou systémy v případě požáru uzavřeny.

Označení ČSN EN 1366-3 (730857)
Katalogové číslo 516956
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 5. 2023
Datum účinnosti 1. 6. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 162 stran formátu A4
EAN kód 8596135169566
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-3 (730857) z března 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-4 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo