ČSN (normy i změny) z února 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10010 (010344) - únor 2023

Management kvality - Návod k pochopení, hodnocení a zlepšování kultury kvality organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 19443/změna Z1 (010382) - únor 2023

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

65 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-6 (011720) - únor 2023

Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - únor 2023 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

590 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - únor 2023

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81346-1/změna Z1 (013710) - únor 2023

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

Změna bude zrušena k 4. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2 (013710) - únor 2023

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

770 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - únor 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem

230 Kč

ČSN EN 17501 (015070) - únor 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-12 (018295) - únor 2023

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.23t

965 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - únor 2023 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2/Oprava 2 (038900) - únor 2023

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4136 (051121) - únor 2023 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-4 (060315) - únor 2023 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 676/Oprava 1 (075802) - únor 2023

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 10298/změna A1 (078311) - únor 2023

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11114-6 (078609) - únor 2023

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 6: Zkoušení tlakovým rázem kyslíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29461-2 (125005) - únor 2023

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 2: Zkouška životnosti filtračního prvku v mlžném prostředí a při mrholení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - únor 2023 aktuální vydání

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - únor 2023

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - únor 2023

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13141-8 (127131) - únor 2023 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14276-1 (142020) - únor 2023 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Obecné požadavky

770 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - únor 2023 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - únor 2023

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14511-2 (143010) - únor 2023

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14511-3 (143010) - únor 2023 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - únor 2023 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN 17650 (198213) - únor 2023

Rámec pro digitální uchovávání kinematografických děl - Balíček pro uchovávání kinematografického díla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 26303 (200070) - únor 2023 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - únor 2023 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - únor 2023 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - únor 2023 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

570 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1434-1 (258511) - únor 2023

Měřidla tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-2 (258511) - únor 2023

Měřidla tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-4 (258511) - únor 2023

Měřidla tepelné energie - Část 4: Zkoušky schválení typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-5 (258511) - únor 2023

Měřidla tepelné energie - Část 5: Úvodní ověřovací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1434-6 (258511) - únor 2023

Měřidla tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, provozní monitorování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 772 (259300) - únor 2023

Hydrometrická měření - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 26906 (259360) - únor 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-4/Oprava 1 (268812) - únor 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 280-1 (275004) - únor 2023 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 16228-1 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

945 Kč

ČSN EN 16228-2 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin

340 Kč

ČSN EN 16228-3 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

350 Kč

ČSN EN 16228-4 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

230 Kč

ČSN EN 16228-5 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

340 Kč

ČSN EN 16228-6 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

230 Kč

ČSN EN 16228-7 +A1 (277991) - únor 2023 aktuální vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15566 (280119) - únor 2023

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15020 (280120) - únor 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - únor 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14363 +A2 (280307) - únor 2023

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16839 (280329) - únor 2023

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15427-1-1 (280555) - únor 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Mazací zařízení a nanášení - Mazání okolků

350 Kč

ČSN EN 17530 (281571) - únor 2023 aktuální vydání

Drážní aplikace - Vnitřní zasklení pro kolejová vozidla

340 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - únor 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Potrubní zrychlovač

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3645-001 (311813) - únor 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 2287 (314862) - únor 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10087 (321020) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování

190 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lano-kladka

340 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m

230 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice

230 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Odpadní soustavy - Část 2: Úprava odpadních vod

230 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.23t, A11 11.23t

690 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-103 +A1 +A2 +A3 +A4/Oprava 1 (330050) - únor 2023

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce

20 Kč

ČSN EN 50715 (334213) - únor 2023

Elektromagnetická kompatibilita - Vysokofrekvenční emise - Statistické úvahy v určení shody s požadavky na nežádoucí emise pro hromadně vyráběné výrobky

190 Kč

ČSN EN 62282-4-101/změna Z1 (336000) - únor 2023

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

Změna bude zrušena k 15. září 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000) - únor 2023

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000) - únor 2023

Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-31/Oprava 1 (341392) - únor 2023

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

20 Kč

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2/Oprava 1 (345862) - únor 2023

Magnetické materiály - Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

20 Kč

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2/změna A1 (346440) - únor 2023

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60674-3-4 až 6/změna Z1 (346573) - únor 2023

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

Změna bude zrušena k 27. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-4 (346573) - únor 2023

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60475/změna Z1 (346702) - únor 2023

Metodika vzorkování kapalných dielektrik

Změna bude zrušena k 29. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60475 ed. 2 (346702) - únor 2023

Metoda vzorkování izolačních kapalin

350 Kč

ČSN EN 60599 ed. 2/změna Z1 (346726) - únor 2023

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

Změna bude zrušena k 29. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60599 ed. 3 (346726) - únor 2023

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

440 Kč

ČSN EN 50397-2 ed. 2 (347620) - únor 2023 aktuální vydání

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50397-2/změna Z1 (347620) - únor 2023

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky

Změna bude zrušena k 27. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60966-2-8 (347720) - únor 2023

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-8: Předmětová specifikace pro kabelové svazky pro rozhlasové a TV přijímače - Kmitočtový rozsah do 3000 MHz, Třída stínění A++, konektory IEC 61169-47

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60966-4-2 (347720) - únor 2023

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-2: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky (propojovací) - Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý koaxiální kabel typu 50-9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60966-4-3 (347720) - únor 2023

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-3: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky - Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý nízkoztrátový koaxiální kabel typu 50-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60153-4/změna Z1 (347910) - únor 2023

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Změna bude zrušena k 14. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60153-4 ed. 2 (347910) - únor 2023

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3/Oprava 1 (354220) - únor 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 50470-3 ed. 2 (356137) - únor 2023 aktuální vydání

Vybavení pro měření elektrické energie - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické střídavé činné elektroměry (třídy A, B a C)

340 Kč

ČSN EN 50470-3/změna Z1 (356137) - únor 2023

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C)

Změna bude zrušena k 11. dubnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61226/změna Z1 (356643) - únor 2023

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí

Změna bude zrušena k 5. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61226 ed. 2 (356643) - únor 2023

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů

440 Kč

ČSN EN 61754-20 ed. 2/změna A1 (359244) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-051-3 ed. 2/změna Z1 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 61753-053-2/změna Z1 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61753-051-02 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-2: Jednovidové vláknové neproměnné atenuátory stylu zástrčka-zásuvka pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-053-02 (359255) - únor 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-02: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0459 (360459) - únor 2023

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

230 Kč

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3/Oprava 1 (360510) - únor 2023

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

20 Kč

ČSN EN 62722-1/změna Z1 (360610) - únor 2023

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 19. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (360610) - únor 2023

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2/změna Z1 (361045) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

Změna bude zrušena k 27. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-62 ed. 3 (361050) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

340 Kč

ČSN EN 60312-1 ed. 2/změna A11 (361060) - únor 2023

Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce

590 Kč

ČSN EN 61855/změna Z1 (361060) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 16. září 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61855 ed. 2 (361060) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62841-3-10/změna A1 (361510) - únor 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

125 Kč

ČSN EN 62841-3-6/změna A1 (361510) - únor 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

230 Kč

ČSN EN 62841-4-2/změna A1 (361510) - únor 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

440 Kč

ČSN EN 62841-4-2/změna A11 (361510) - únor 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

190 Kč

ČSN EN 62108 ed. 2/změna Z1 (364632) - únor 2023

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna bude zrušena k 7. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62108 ed. 3 (364632) - únor 2023

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60731 ed. 2/změna A1 (364727) - únor 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 60318-7 (368820) - únor 2023

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 7: Modelová hlava a trup pro měření zdrojů zvuku v blízkosti ucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-2 (369716) - únor 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 2: Referenční architektura a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-3 (369716) - únor 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 3: Postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17640 (369806) - únor 2023

Metodika hodnocení kybernetické bezpečnosti pro ICT produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50642/změna A1 (370005) - únor 2023

Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2025.

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - únor 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - únor 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10107 (420231) - únor 2023

Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16808 (420412) - únor 2023 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy

340 Kč

ČSN EN ISO 4943 (420515) - únor 2023

Ocel a litina - Stanovení obsahu mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10202 (420914) - únor 2023 aktuální vydání

Za studena válcované pocínované plechy - Elektrolyticky pocínovaný a chromem / oxidem chromu pochromovaný ocelový plech

550 Kč

ČSN EN 10169 (420923) - únor 2023 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

350 Kč

44 Hornictví

ČSN EN ISO 23875 (444101) - únor 2023 aktuální vydání

Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 13942 (450025) - únor 2023 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

590 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 12369-3 (491717) - únor 2023 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva

190 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - únor 2023 aktuální vydání

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5270 (500221) - únor 2023 aktuální vydání

Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17830 (500426) - únor 2023

Papír a lepenka - Návod k použití termínu 2.2 "Zakázané materiály" uvedeného v normě EN 643:2014

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17641 (560073) - únor 2023

Potraviny - Multimetoda pro stanovení aflatoxinů, deoxynivalenolu, fumonisinů, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17633 (569556) - únor 2023

Základní principy a požadavky na zkoušení kvality a úrovně nikotinu v náplních do elektronických cigaret

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24211 (569559) - únor 2023

Vaporizační produkty - Stanovení vybraných karbonylů v emisích vaporizačních produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0192 (570192) - únor 2023

Stanovení cukrů v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12872 (588829) - únor 2023 aktuální vydání

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 8013 (621420) - únor 2023

Pryž - Stanovení krípu (tečení) při namáhání tlakem nebo smykem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 14420-2 (635350) - únor 2023 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - únor 2023 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - únor 2023 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - únor 2023 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 15874-1/změna A1 (646415) - únor 2023

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

125 Kč

ČSN EN ISO 15874-2/změna A2 (646415) - únor 2023

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12916 +A1 (656115) - únor 2023 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 590/Oprava 1 (656506) - únor 2023

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 16734/Oprava 1 (656519) - únor 2023

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17668 (668639) - únor 2023

Lepidla na podlahové krytiny - Příprava nanášení lepidla - Zkušební metody pro stanovení odpovídající vlhkosti minerálních podkladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23821 (681522) - únor 2023

Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství rtuti v kosmetice atomovou absorpční spektrometrií (AAS) metodou studených par po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23674 (681523) - únor 2023

Kosmetika - Analytické metody - Přímé stanovení stopových množství rtuti v kosmetice metodou atomové absorpční spektrometrie s tepelným rozkladem (analyzátor rtuti)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1417/Oprava 2 (691288) - únor 2023

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN EN 13922 +A1 (699032) - únor 2023

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 822/změna Z1 (727041) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29465 (727041) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 825/změna Z1 (727044) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29468 (727044) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12085/změna Z1 (727054) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29768 (727054) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12431/změna Z1 (727063) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29770 (727063) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13467/změna Z1 (727212) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 12628 (727212) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13468/změna Z1 (727213) - únor 2023

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 12624 (727213) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13469/změna Z1 (727214) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 12629 (727214) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13470/změna Z1 (727215) - únor 2023

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 18098 (727215) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13472/změna Z1 (727217) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 12623 (727217) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14706/změna Z1 (727221) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 18097 (727221) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14707/změna Z1 (727222) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 18096 (727222) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9288 (730555) - únor 2023

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1366-10 (730857) - únor 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - únor 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 17020-1 (730871) - únor 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17020-3 (730871) - únor 2023

Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - únor 2023 aktuální vydání

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17678-1 (732440) - únor 2023

Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí - Část 1: Odborná způsobilost osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17495 (736345) - únor 2023

Železniční aplikace - Akustika - Stanovení dynamické tuhosti elastických komponentů koleje ve vztahu k hluku a vibracím - Podložky pod patu kolejnice a sestavy upevnění kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16933-1 (756109) - únor 2023 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - únor 2023

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - únor 2023 aktuální vydání

Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 17665 (771044) - únor 2023

Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - únor 2023 aktuální vydání

Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Systémy vkládaných přírubových uzávěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - únor 2023 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 16779-2 (807620) - únor 2023

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 2: Povlečení na přikrývky (bez přikrývky)

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (832503) - únor 2023 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

440 Kč

ČSN EN ISO 20347/změna Z2 (832503) - únor 2023

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

Změna byla zrušena k 31. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6942 (832744) - únor 2023 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17732 (836212) - únor 2023

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Terminologie

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17730 (836215) - únor 2023

Vlastnosti kompostu a digestátu při použití v hnojivých výrobcích

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17729 (836216) - únor 2023

Pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17728 (836217) - únor 2023

Organické pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů

125 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - únor 2023 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 12183 ed. 3 (841021) - únor 2023

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12184 ed. 3 (841022) - únor 2023

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 23372 (852117) - únor 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Zařízení pro strhávání vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23368 (852723) - únor 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Nosní kanyly s nízkým průtokem pro kyslíkovou terapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - únor 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-0 V2.2.1 (872001) - únor 2023

Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 0: Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 386 V2.2.1 (872004) - únor 2023

Zařízení telekomunikační sítě - Harmonizovaná norma pro požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.7.1 (872006) - únor 2023

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (875101) - únor 2023

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 077 V2.3.1 (875123) - únor 2023

Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-3 (940915) - únor 2023 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a bublinkové a vodní atrakce instalované v bazénech pro veřejné užívání

350 Kč

ČSN EN 17645 (940926) - únor 2023

Domácí bazény - Účinnost environmentálních vlastností - Hodnocení provedení, metodika a klasifikace použití venkovních bazénů a jejich zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - únor 2023 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

590 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17652 (961560) - únor 2023

Kulturní dědictví - Posuzování a monitorování archeologických nalezišť určených k uchování na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11615/změna A1 (981035) - únor 2023

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo