ČSN (normy i změny) z května 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

TNI IWA 31 (010354) - květen 2022

Management rizik - Směrnice pro používání ISO 31000 v systémech managementu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

440 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

550 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - květen 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Tepelné zpracování součástí ze železných kovů - Zobrazování a označování

440 Kč

ČSN ISO 17599 (013550) - květen 2022

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální modelování mechanických produktů

350 Kč

ČSN ISO 21143 (013551) - květen 2022

Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů

340 Kč

ČSN ISO 8887-1 (013570) - květen 2022

Technická dokumentace produktu - Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti - Část 1: Obecné pojmy a požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

570 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 1: Indikace textury povrchu

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Operátory specifikací

230 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověření

550 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295) - květen 2022

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 8: Publikace řízení dopravy a rozšíření vyhrazená pro městské prostředí

590 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-5/Oprava 1 (024302) - květen 2022

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-0 (038761) - květen 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod

190 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - květen 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk

190 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - květen 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů a metamerie - Přístrojové porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - květen 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - květen 2022

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - květen 2022 aktuální vydání

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - květen 2022 aktuální vydání

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu

230 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - květen 2022 aktuální vydání

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na kvalitu

230 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - květen 2022 aktuální vydání

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na kvalitu

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - květen 2022

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15502-1 (075316) - květen 2022 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 620 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - květen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23826 (078637) - květen 2022

Lahve na plyny - Kulové ventily - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16282-1 (127134) - květen 2022 aktuální vydání

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-4 (131501) - květen 2022 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.23t

360 Kč

ČSN EN 12516-2 +A1 (133011) - květen 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - květen 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury

230 Kč

ČSN EN 877 (138110) - květen 2022 aktuální vydání

Litinové potrubní systémy a jejich součásti pro odvod vody z provozů - charakteristika a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 21922 (142014) - květen 2022

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 16867 +A1 (165195) - květen 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Mechanické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13155 (270139) - květen 2022 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

770 Kč

ČSN EN 17106-1 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 17106-2 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje pro čištění povrchu vozovek

340 Kč

ČSN EN 17106-3-1 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-1: Stroje pro zimní údržbu - Požadavky pro stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji a sněžné pluhy

340 Kč

ČSN EN 17106-3-2 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-2: Stroje pro zimní údržbu - Zvláštní požadavky pro posypové stroje

230 Kč

ČSN EN 17106-4 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro údržbu servisních oblastí komunikací - Požadavky pro stroje pro sečení trávy a křovin

550 Kč

ČSN EN 12609 (278503) - květen 2022 aktuální vydání

Automíchače - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16116-2 (280327) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a související přístup pro personál - Část 2: Nákladní vozy

340 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků

440 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

550 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky a obecné zásady pro zajištění nákladu v železniční nákladní dopravě

230 Kč

ČSN EN 13272-1 (281511) - květen 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice

340 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - květen 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městské dráhy

32 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

340 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky pro městské dráhy

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 17003 (300501) - květen 2022

Silniční vozidla - Válcové zkoušečky brzd pro vozidla nad 3,5 tuny GVW - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-16 (310510) - květen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 2755 (314802) - květen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4613 (314820) - květen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4614 (314821) - květen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8666/změna A11 (320801) - květen 2022

Malá plavidla - Základní údaje

125 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - květen 2022

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu mezi 8 m a 24 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8849 ed. 2 (325140) - květen 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-561/změna A4 (330050) - květen 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

440 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5/změna Z1 (330160) - květen 2022

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (330160) - květen 2022

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů

340 Kč

ČSN EN 50678/Oprava 2 (331610) - květen 2022

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

20 Kč

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3/změna A2 (333432) - květen 2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

125 Kč

ČSN EN 62820-1-1/změna A11 (334597) - květen 2022

Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

125 Kč

ČSN EN IEC 62934 (339201) - květen 2022

Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-13 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

340 Kč

ČSN EN 54-22 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

570 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 ed. 2 (345685) - květen 2022 aktuální vydání

Supravodivost - Část 23: Měření poměru reziduálního odporu - Poměr reziduálního odporu Nb supravodičů v závislosti na poréznosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-23/změna Z1 (345685) - květen 2022

Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb

Změna bude zrušena k 27. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2/změna Z1 (347003) - květen 2022

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-7 ed. 3 (347003) - květen 2022

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů a jiných pasivních komponentů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav - Triaxiální metoda koncentrických trubek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN 34 7659-3P (347659) - květen 2022

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 3: Kabely s PVC izolací - nepancéřované - Oddíl 3P: Kabely s měděným koncentrickým vodičem nebo stíněním (typ 3P-1) nebo bez nich (typ 3P-2)

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 60034-32 (350000) - květen 2022

Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí

550 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1 (353510) - květen 2022

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.23t

1 290 Kč

ČSN EN 62056-3-1/změna Z1 (356131) - květen 2022

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62056-3-1 ed. 2 (356131) - květen 2022

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 63244-1 (358785) - květen 2022

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro bezdrátový přenos výkonu a nabíjení - Část 1: Obecné požadavky a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-1-24/Oprava 1 (359223) - květen 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

20 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-402/Oprava 1 (359223) - květen 2022

Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-402: Elektrické zkušební metody - Zkouška bleskem (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H2

20 Kč

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2/změna Z1 (359252) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci

Změna byla zrušena k 11. červnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-40/změna Z1 (359252) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-40: Zkoušení a měření - Extinkce optického konektoru pigtailovaného vláknem zachovávajícím polarizaci (pm)

Změna byla zrušena k 11. červnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-3-55/Oprava 1 (359252) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci

20 Kč

ČSN EN 61753-101-3/změna Z1 (359255) - květen 2022

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-131-3/změna Z1 (359255) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna byla zrušena k 8. listopadu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61753-101-03 ed. 2 (359255) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 101-03: Systémy vláknového managementu pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-131-03 ed. 2 (359255) - květen 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 131-03: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5/Oprava 1 (359270) - květen 2022

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 12464-1 (360450) - květen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

770 Kč

ČSN EN IEC 61347-2-14/změna A11 (360510) - květen 2022

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-1 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na částečně integrované OLED moduly

190 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-2 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na integrované OLED moduly

230 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-3 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely

230 Kč

ČSN EN 62922/změna A1 (360702) - květen 2022

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4/změna A1 (361050) - květen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN IEC 63159-1 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-1 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-2 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5 (361510) - květen 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

1 140 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5/změna A11 (361510) - květen 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy

570 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26/Oprava 1 (364801) - květen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

20 Kč

ČSN EN 50689 (367750) - květen 2022

Bezpečnost laserových produktů - Zvláštní požadavky na spotřební laserové výrobky

230 Kč

ČSN EN 62209-1 ed. 2/změna Z1 (367902) - květen 2022

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)

Změna bude zrušena k 19. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62209-2/změna Z1 (367902) - květen 2022

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

Změna bude zrušena k 19. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528 (367902) - květen 2022

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1528: Modely člověka, vybavení a postupy (kmitočtový rozsah 4 MHz až 10 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN IEC 63296-1 (368319) - květen 2022

Přenosná multimediální zařízení - Určení doby výdrže baterie - Část 1: Napájené reproduktorové soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50667/změna A1 (369065) - květen 2022

Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-2 (369859) - květen 2022

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 2: Výkonnost biometrického rozpoznávání

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-3 (369859) - květen 2022

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 3: Detekce prezentačního útoku

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14373 ed. 2 (389681) - květen 2022 aktuální vydání

Systémy pro potlačení výbuchu

440 Kč

ČSN EN 14373/změna Z1 (389681) - květen 2022

Systémy pro potlačení výbuchu

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5005/změna Z2 (395005) - květen 2022

Zkoušení civilních palných zbraní

125 Kč

ČSN 39 5007/změna Z3 (395007) - květen 2022

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

32 Kč

ČSN 39 5350/změna Z1 (395350) - květen 2022

Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10374 (420268) - květen 2022 aktuální vydání

Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl -T-kusy, oblouky a redukce pro svařování

350 Kč

TNI CEN/TR 10261 (420501) - květen 2022

Železo a ocel - Evropské normy pro stanovení chemického složení

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - květen 2022 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 556 (441329) - květen 2022 aktuální vydání

Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti

190 Kč

ČSN ISO 587 (441361) - květen 2022 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

190 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - květen 2022 aktuální vydání

Uhlí a koks -- Úplná analýza

190 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - květen 2022 aktuální vydání

Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15784 (467045) - květen 2022 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - květen 2022 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - květen 2022 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - květen 2022 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - květen 2022 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2/změna A11 (470601) - květen 2022

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-14 (496070) - květen 2022

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky

570 Kč

ČSN EN ISO 19085-15 (496070) - květen 2022

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 15: Lisy

570 Kč

ČSN EN ISO 19085-16 (496070) - květen 2022

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - květen 2022 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky

590 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1034-4 (507010) - květen 2022 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13870 +A1 (513075) - květen 2022 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 4120 (560032) - květen 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22526-1 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22526-2 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 2: Uhlíková stopa materiálu, množství (hmotnost) CO2 odstraněné z ovzduší a zabudované do polymerní molekuly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22526-3 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 3: Uhlíková stopa procesu, požadavky a směrnice pro kvantifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22404 (640502) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích materiálů vystavených mořskému sedimentu - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22403 (640503) - květen 2022

Plasty - Stanovení inherentní aerobní biodegradability materiálů vystavených mořskému inokulu za laboratorních mezofilních aerobních podmínek - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22766 (640506) - květen 2022

Plasty - Stanovení stupně rozpadu plastového materiálu v mořském prostředí za skutečných terénních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23977-1 (640507) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 1: Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23977-2 (640507) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 2: Metoda měřením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - květen 2022 aktuální vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - květen 2022 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1401-1/Oprava 1 (643172) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19220 (643175) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

350 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN EN ISO 15875-3/změna A2 (646413) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

190 Kč

ČSN EN ISO 15877-3/změna A2 (646414) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

230 Kč

ČSN EN ISO 15874-3/změna A2 (646415) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

190 Kč

ČSN EN ISO 15876-3/změna A2 (646416) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11296-4/Oprava 1 (646420) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

20 Kč

ČSN EN ISO 21003-3/změna A1 (646423) - květen 2022

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky

190 Kč

ČSN EN ISO 22391-3/změna A2 (646425) - květen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - květen 2022 aktuální vydání

Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metody pro stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 22854 (656190) - květen 2022 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17618 (668526) - květen 2022

Lepidla - Lepené spoje dřevo-dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení smykové pevnosti tlakovým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17619 (668527) - květen 2022

Klasifikace lepidel na dřevo pro nekonstrukční výrobky ze dřeva pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 22553-13 (673161) - květen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 13: Stanovení zpětného uvolňování nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-14 (673161) - květen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 14: Chování při nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 10591 (722343) - květen 2022 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

550 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN 13286-41 (736182) - květen 2022

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14811 (736363) - květen 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a souvisící konstrukční profily

590 Kč

ČSN EN 16432-3 (736368) - květen 2022

Železniční aplikace - Pevná jízdní dráha - Část 3: Přejímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14587-1 (736376) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně

350 Kč

ČSN 73 8101/Oprava 1 (738101) - květen 2022

Lešení - Společná ustanovení

20 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16165 (744506) - květen 2022

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 16075-3 (759023) - květen 2022

Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 3: Součásti projektu pro opětovné využití pro závlahy

440 Kč

ČSN ISO 16075-4 (759023) - květen 2022

Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 4: Monitoring

340 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 18513 (761101) - květen 2022 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní typy turistického ubytování - Slovník

230 Kč

ČSN EN 17371-2 (763604) - květen 2022

Poskytování služeb - Část 2: Smlouvy o službách - Návod pro návrh, obsah a strukturu smluv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16285 (770430) - květen 2022 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - květen 2022 aktuální vydání

Skleněné obaly - Rozměry ukončení hrdla pro aerosolové a sprejové skleněné nádoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1973 (800269) - květen 2022 aktuální vydání

Textilní vlákna - Stanovení délkové hmotnosti - Gravimetrická metoda a vibroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 4674-2 (804628) - květen 2022 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v dotržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6450 (804634) - květen 2022

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti proti kapalinám

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 17479 (832112) - květen 2022

Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla, ve kterých je uživatel umístěn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17255-3 (834778) - květen 2022

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11916-3 (836224) - květen 2022

Kvalita půdy - Stanovení vybraných výbušnin a podobných látek - Část 3: Metoda kapalinové chromatografie-tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 285 +A1 (847108) - květen 2022 aktuální vydání

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

770 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2022 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky používané s informacemi poskytovanými se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 10079-4 (852703) - květen 2022

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - květen 2022 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - květen 2022 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - květen 2022 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11737-1/Oprava 1 (855260) - květen 2022

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích

20 Kč

ČSN EN ISO 8536-12 (856206) - květen 2022

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 12: Zpětné uzávěry pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - květen 2022

Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16256 ed. 2 (857010) - květen 2022 aktuální vydání

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro in vitro diagnostiku - Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení in vitro aktivity antimikrobiálních činidel proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16256/změna Z1 (857010) - květen 2022

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2024.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.4.1 (874007) - květen 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.2.1 (874008) - květen 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.3.1 (874017) - květen 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 (875032) - květen 2022

Bezdrátové mikrofony - Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Část 1: Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 (875101) - květen 2022

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 (875101) - květen 2022

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (875101) - květen 2022

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 52: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení uživatelských zařízení (UE) buňkových komunikací - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 (875111) - květen 2022

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 10: Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0220 (910220) - květen 2022 aktuální vydání

Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17520 (942017) - květen 2022

Horolezecká výzbroj - Osobní jisticí lana - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo