ČSN (normy i změny) ze září 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14006 (010906) - září 2020 nové vydání

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu

550 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - září 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - září 2020

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16526-1 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16526-2 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16526-3 (015014) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - září 2020

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21043-2 (019901) - září 2020

Forenzní vědy - Část 2: Rozpoznávání, zaznamenávání, sběr, přeprava a skladování položek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - září 2020 nové vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

340 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - září 2020

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 21904-1 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21904-2 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21904-4 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1749 (061002) - září 2020

Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12953-5 (077853) - září 2020 nové vydání

Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14624 (142016) - září 2020 nové vydání

Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - září 2020 nové vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - září 2020 nové vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 24157/změna A1 (195230) - září 2020

Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN EN ISO 16092-2 (210705) - září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

895 Kč

ČSN EN ISO 16092-4 (210705) - září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

675 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1434-3 (258511) - září 2020 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-1 +A1 (268804) - září 2020

Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 7096 (277696) - září 2020 nové vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - září 2020

Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17084/Oprava 1 (280162) - září 2020

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 17409 (300056) - září 2020 nové vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 22078 (300641) - září 2020

Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - září 2020 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - září 2020 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-12 (310540) - září 2020

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - září 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4533-001 (311910) - září 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 2960 (312122) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče pro výrobu spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4244 (312156) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Kalená a popouštěná - Tyče - a nebo D <= 200 mm - 1 000 MPa <= Rm <= 1 140 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4245 (312157) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Po kování - Přířezy pro kování - De <= 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4264 (312158) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4570 (312169) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4426 (317047) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 17360 (322306) - září 2020

Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a úchyty pro sklopná a odnímatelná zábradlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - září 2020 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Mimoboční žebříky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - září 2020

Plavidla vnitrozemské plavby - Vnější žebříky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 +A1 (334850) - září 2020 nové vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 +A1 (334850) - září 2020 nové vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 +A1 (334850) - září 2020 nové vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 +A1 (334850) - září 2020 nové vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN 62282-3-100/změna Z1 (336000) - září 2020

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 10. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000) - září 2020

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000) - září 2020

Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50408/změna Z1 (343010) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 12. únoru 2023.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60633 ed. 2/Oprava 1 (351540) - září 2020

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62823/změna A1 (351612) - září 2020

Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61810-1 ed. 4/změna A1 (353412) - září 2020

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN IEC 61225 (356670) - září 2020

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62435-3 (358793) - září 2020

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-19 ed. 3/Oprava 1 (359251) - září 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3/Oprava 1 (359270) - září 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/změna A1 (360600) - září 2020

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

190 Kč

ČSN EN 60570 ed. 2/změna A2 (360611) - září 2020

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

190 Kč

ČSN EN 62031/změna Z1 (360701) - září 2020

Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna bude zrušena k 18. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (360701) - září 2020

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 45552 (360822) - září 2020

Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - září 2020

Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3/změna A11 (361008) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

125 Kč

ČSN EN 60704-2-7/změna Z1 (361008) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

Změna bude zrušena k 27. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 (361008) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2/změna A11 (361045) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

125 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/změna A1 (361045) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

230 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3/změna A1 (361050) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

190 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3/změna A1 (361050) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

190 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3/změna A11 (361050) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 62552-1 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62552-2 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62552-3 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62552/změna Z1 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 24. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60086-6 (364110) - září 2020

Primární baterie - Část 6: Pokyny pro environmentální aspekty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62932-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska

230 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60580/změna Z1 (364720) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60580 ed. 2 (364720) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

350 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii

350 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - září 2020 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 7526 (420640) - září 2020

Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 20321 (453002) - září 2020

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Výtahy s pohonem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 16624 (461508) - září 2020

Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - září 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

350 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - září 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - září 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 17344 (470660) - září 2020

Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - září 2020 nové vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-1 (645707) - září 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 14687 (656520) - září 2020

Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - září 2020 nové vydání

Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 21087 (656522) - září 2020

Analýza plynu - Analytické metody pro vodíkové palivo - Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - září 2020

Řasy a produkty z řas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17333-1 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-4 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 4: Mechanická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12370 (721144) - září 2020

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12407 (721146) - září 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor

340 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - září 2020

Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13494 (727103) - září 2020 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu

190 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - září 2020 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12006-2/změna Z1 (730101) - září 2020

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci

65 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - září 2020 nové vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

550 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - září 2020 nové vydání

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

340 Kč

ČSN 73 0835/změna Z3 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

32 Kč

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

230 Kč

ČSN 73 0843/změna Z3 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

32 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-11 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-14 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-19 (736160) - září 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-21 (736160) - září 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-28 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-34 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-39 (736160) - září 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-45 (736160) - září 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-6 (736160) - září 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16729-2 (736390) - září 2020

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 2: Zkoušky kolejnic v koleji vířivými proudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 20468-1 (759020) - září 2020

Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 20426 (759022) - září 2020

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům

340 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - září 2020 nové vydání

Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 3071 (800066) - září 2020 nové vydání

Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu

190 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16972 (832202) - září 2020

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - září 2020

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18526-1 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18526-2 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18526-4 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13595-1/změna Z1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 13595-2/změna Z1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 13595-3/změna Z1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 13595-4/změna Z1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 17092-1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17092-2 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-3 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-4 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-5 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-6 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - září 2020

Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - září 2020

Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - září 2020

Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761) - září 2020 nové vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

350 Kč

ČSN EN ISO 9170-1/změna Z1 (852761) - září 2020

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna bude zrušena k 30. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012) - září 2020

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - září 2020

Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ISO/TS 22367/změna Z2 (855232) - září 2020

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 15098 (856018) - září 2020

Stomatologie - Stomatologické pinzety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7787-2 (856035) - září 2020 nové vydání

Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22570 (856055) - září 2020

Stomatologie - Lžičky a kostní kyrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1 (872001) - září 2020

Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 10581 (917850) - září 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17109 (942404) - září 2020

Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21853 (942846) - září 2020

Kite bording - Upínací systém - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 71-7 +A3 (943095) - září 2020

Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 8289-1 (945054) - září 2020

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19111 (979830) - září 2020 nové vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč