ČSN (normy i změny) ze srpna 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - srpen 2016

Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding

550 Kč

ČSN EN ISO 17575-1 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17575-2 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17575-3 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - srpen 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

570 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12309-2/Oprava 1 (061520) - srpen 2016

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 88-1 +A1 (061801) - srpen 2016

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13611/Oprava 1 (061820) - srpen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 331 ed. 2 (134120) - srpen 2016 aktuální vydání

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

440 Kč

ČSN EN 331/změna Z1 (134120) - srpen 2016

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1253-1 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

350 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61804-4 (184003) - srpen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3310-2 (259611) - srpen 2016 aktuální vydání

Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - srpen 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

370 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4165-001/Oprava 1 (311812) - srpen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

ČSN EN 4644-011 (311825) - srpen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 011: Zástrčka, velikost 1, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-013 (311825) - srpen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 013: Zástrčka, velikost 1, se zemnicím blokem, bez montážních otvorů, třídy B a F - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-131 (311825) - srpen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-351 +A1 (330050) - srpen 2016 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení

3 050 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 (332000) - srpen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN 33 2000-7-722/změna Z1 (332000) - srpen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

Změna byla zrušena k 26. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-14 ed. 4/Oprava 1 (332320) - srpen 2016

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

20 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - srpen 2016

Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61000-4-13/změna A2 (333432) - srpen 2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

125 Kč

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2/změna A1 (334850) - srpen 2016

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

230 Kč

34 Elektrotechnika

TNI 34 3100 (343100) - srpen 2016

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3

550 Kč

ČSN IEC 167/změna Z2 (346461) - srpen 2016

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50200 ed. 2/změna Z1 (347105) - srpen 2016

Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

Změna byla zrušena k 14. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50200 ed. 3 (347105) - srpen 2016

Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

350 Kč

ČSN EN 60317-59 (347307) - srpen 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50289-1-17 (347819) - srpen 2016

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-7-1 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-1/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-201 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-201/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-202 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 61800-7-202/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-203 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-203/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-204 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 61800-7-204/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-301 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 61800-7-301/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-302 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61800-7-302/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-303 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-303/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61800-7-304 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61800-7-304/změna Z1 (351720) - srpen 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilů typu 4 na technologie sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-81 (354620) - srpen 2016

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60393-2 (358195) - srpen 2016

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace: Potenciometry ovládané vodicím šroubem a otočně nastavitelné potenciometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60393-5 (358195) - srpen 2016

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 5: Dílčí specifikace - Jednootáčkové nízkovýkonové drátové a nedrátové potenciometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60393-6 (358195) - srpen 2016

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 6: Dílčí specifikace - Nastavitelné potenciometry pro povrchovou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60384-14-1 ed. 2 (358291) - srpen 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-14-1/změna Z1 (358291) - srpen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení D

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-14-3/změna Z1 (358291) - srpen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-3: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60401-3 ed. 2 (358460) - srpen 2016 aktuální vydání

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60401-3/změna Z1 (358460) - srpen 2016

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61185 ed. 2/změna Z1 (358468) - srpen 2016

Feritová jádra (ETD-jádra) pro napájecí zdroje - Rozměry

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60424-1 ed. 2 (358471) - srpen 2016 aktuální vydání

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60424-1/změna Z1 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60424-2 ed. 2 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60424-2/změna Z1 (358471) - srpen 2016

Návod pro meze povrchových vad feritových jader - Část 2: RM-jádra

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60424-4 ed. 2 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60424-4/změna Z1 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-6 (358475) - srpen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62047-26 (358775) - srpen 2016

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61189-3-719 (359039) - srpen 2016

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3-719: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji) - Monitorování změny odporu jednoho pokoveného otvoru (PTH) v průběhu teplotního cyklování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62326-20 (359072) - srpen 2016

Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62129-1 (359208) - srpen 2016

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 1: Optické spektrální analyzátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62129/změna Z1 (359208) - srpen 2016

Kalibrace optických spektrálních analyzátorů

Změna byla zrušena k 3. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-20 ed. 2/Oprava 1 (359213) - srpen 2016

Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61754-31 (359244) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-32 (359256) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60929 ed. 4/změna A1 (360596) - srpen 2016

Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3/změna A12 (361045) - srpen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3/změna A12 (361045) - srpen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna A11 (361045) - srpen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

230 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5/změna A2 (361050) - srpen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

190 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3/změna A1 (361050) - srpen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 50229 ed. 4/Oprava 1 (361060) - srpen 2016

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

20 Kč

ČSN EN 50440 (361060) - srpen 2016

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 62841-2-11 (361510) - srpen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

465 Kč

ČSN EN 62841-3-10 (361510) - srpen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.16t, A11 9.18t

435 Kč

ČSN EN 60745-2-11 ed. 2/změna Z1 (361551) - srpen 2016

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-10/změna Z1 (361581) - srpen 2016

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-6 ed. 2/změna Z1 (361960) - srpen 2016

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 26. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960) - srpen 2016

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

475 Kč

ČSN EN 50342-1 ed. 2 (364310) - srpen 2016 aktuální vydání

Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 50342-1/změna Z1 (364310) - srpen 2016

Olověné startovací baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61982-4 (364328) - srpen 2016

Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro nikl-metalhydridové články a moduly

230 Kč

ČSN EN 50556/změna Z1 (365601) - srpen 2016

Systémy silniční dopravní signalizace

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN 62087 ed. 3/změna Z3 (367004) - srpen 2016

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 19. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62087-1 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62087-3 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62087-4 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 4: Obrazová záznamová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62087-5 (367004) - srpen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60728-5 ed. 2 (367211) - srpen 2016 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60728-5/změna Z1 (367211) - srpen 2016

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50600-2-5 (367260) - srpen 2016

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 (368051) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-5-3/změna Z1 (368051) - srpen 2016

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos

Změna byla zrušena k 2. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62665 ed. 2 (368619) - srpen 2016 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62665/změna Z1 (368619) - srpen 2016

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 15. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61669 ed. 2 (368884) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61669/změna Z1 (368884) - srpen 2016

Elektroakustika - Zařízení pro měření akustických vlastností sluchadel na lidském uchu

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61914 ed. 2 (370550) - srpen 2016 aktuální vydání

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

350 Kč

ČSN EN 61914/změna Z1 (370550) - srpen 2016

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 28. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50545-1/změna A1 (378392) - srpen 2016

Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1473 (386615) - srpen 2016 aktuální vydání

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10027-2 (420011) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

340 Kč

ČSN EN 10216-2/Oprava 2 (420261) - srpen 2016

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - srpen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601) - srpen 2016

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 5774 (635332) - srpen 2016 aktuální vydání

Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-8 +A1 (635350) - srpen 2016 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 59 (644009) - srpen 2016 aktuální vydání

Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 18489 (646482) - srpen 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč

ČSN EN 438-1 (647501) - srpen 2016 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 438-3 (647501) - srpen 2016 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 438-4 (647501) - srpen 2016 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 438-5 (647501) - srpen 2016 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 438-6 (647501) - srpen 2016 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16847 (654820) - srpen 2016

Hnojiva - Stanovení komplexotvorných látek v hnojivech - Identifikace kyseliny heptaglukonové chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty

350 Kč

ČSN EN 13924/změna Z1 (657202) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 7204 (657204) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 4797 (704008) - srpen 2016 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3819 (704031) - srpen 2016

Laboratorní sklo - Kádinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 384 (704032) - srpen 2016

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 480-13 (722325) - srpen 2016 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A (731401) - srpen 2016

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1383 (731768) - srpen 2016 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - srpen 2016

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 31. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 14081-1 +A1/změna Z1 (732823) - srpen 2016

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14081-4/změna Z1 (732823) - srpen 2016

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4400 (734400) - srpen 2016

Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

440 Kč

ČSN EN 12675/změna Z1 (737041) - srpen 2016

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 7042 (737042) - srpen 2016

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

157 Kč

ČSN EN 12368 ed. 2 (737042) - srpen 2016 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

440 Kč

ČSN EN 12368/změna Z2 (737042) - srpen 2016

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 1873 +A1 (747716) - srpen 2016 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2106-1 (752106) - srpen 2016

Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 12050-1 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

350 Kč

ČSN EN 12050-1/změna Z2 (756762) - srpen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12050-2 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

350 Kč

ČSN EN 12050-2/změna Z2 (756762) - srpen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12050-3 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím

440 Kč

ČSN EN 12050-3/změna Z2 (756762) - srpen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 17881-1 (800331) - srpen 2016

Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření

190 Kč

ČSN EN ISO 17881-2 (800331) - srpen 2016

Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - srpen 2016

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11197 ed. 2 (852711) - srpen 2016

Zdravotnické napájecí jednotky

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN ISO 11197/změna Z1 (852711) - srpen 2016

Zdravotnické napájecí jednotky

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15912 (856349) - srpen 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 783 V2.1.1 (875102) - srpen 2016

Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 597-1 (910236) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

230 Kč

ČSN EN 597-2 (910236) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

230 Kč

ČSN EN 12520 (910602) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytový sedací nábytek

190 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytové stoly

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16630 (940202) - srpen 2016 aktuální vydání

Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 1972 (940911) - srpen 2016 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16804 (940917) - srpen 2016

Potápěčská výzbroj - Potápěčské ploutve s otevřenou patou - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16805 (940918) - srpen 2016

Potápěčská výzbroj - Potápěčská maska - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč