ČSN EN 16319 +A1 (654833) Zrušená norma

Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16319+A1

This European Standard specifies a method for the determination of the content of cadmium, chromium, nickel and lead in fertilizers and liming materials using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution." Limits of quantification are dependent on the sample matrix as well as on the instrument, but can roughly be expected to be 0,3 mg/kg for Cd and 1 mg/kg for Cr, Ni and Pb.

Označení ČSN EN 16319 +A1 (654833)
Katalogové číslo 99994
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963999944
Norma byla zrušena k 1. 11. 2016
a nahrazena ČSN EN 16319 +A1 (654833)
Tato norma nahradila ČSN EN 16319 (654833) z května 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)