ČSN (normy i změny) ze září 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10004/Oprava 1 (010342) - září 2013

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-12/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-3/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

65 Kč

ČSN EN ISO 80000-4/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-5/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-9/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 80000-1/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

65 Kč

ČSN ISO 80000-2/změna Z1 (011300) - září 2013

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12786 (011434) - září 2013 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách

230 Kč

ČSN ISO 26683-1 (018317) - září 2013

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 26683-2 (018317) - září 2013

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 13067 (050722) - září 2013 aktuální vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

440 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

350 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

550 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - září 2013

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 5172/změna A1 (054615) - září 2013

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky

125 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - září 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím

190 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - září 2013 aktuální vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16313 (061151) - září 2013

Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1949 +A1 (061461) - září 2013 aktuální vydání

Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 16119 (078213) - září 2013

Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - září 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany

440 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - září 2013

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1514-1 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1514-3 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-4 (131550) - září 2013

Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61499-4 ed. 2 (180441) - září 2013 aktuální vydání

Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61499-4/změna Z1 (180441) - září 2013

Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody

Změna byla zrušena k 6. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 340 (260390) - září 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1929-2/Oprava 1 (269800) - září 2013

Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 14798 (274008) - září 2013

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika

440 Kč

ČSN ISO 6393 (277964) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6394 (277965) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6395 (277966) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 6396 (277967) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15380-4 (280000) - září 2013

Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15734-1/Oprava 1 (284060) - září 2013

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

20 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 12195-1/Oprava 1 (300080) - září 2013

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

20 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4526 (312009) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - září 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3528 (312256) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - září 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3354 (312570) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3813 (312571) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4265 (314825) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3697 (317131) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3698 (317132) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2838 (317143) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2839 (317144) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2840 (317160) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 50 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2841 (317161) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2842 (317162) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2843 (317163) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2844 (317164) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 90 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2845 (317165) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 50 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2846 (317166) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2847 (317167) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2848 (317168) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2849 (317169) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 90 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3102 (317170) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení pružnosti při nízké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4106 (317550) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4488 (317560) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4491 (317561) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4492 (317562) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3861 (317570) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3862 (317571) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3863 (317572) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3866 (317573) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4594 (317934) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4595 (317935) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 16147/změna A1 (324140) - září 2013

Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Součásti palivové a elektrické soustavy upevněné na motoru

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61400-11 ed. 2/změna Z1 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, Oprava 1 4.20t

760 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 50152-1 ed. 2/změna Z1 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV

Změna byla zrušena k 15. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

465 Kč

ČSN EN 50152-2 ed. 2/změna Z1 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Un nad 1 kV

Změna byla zrušena k 15. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

230 Kč

ČSN EN 60495/změna Z1 (334691) - září 2013

Koncová vysokofrekvenční přenosová zařízení s jedním postranním pásmem pro přenos signálů po vedeních nad 1 000 V

Změna byla zrušena k 3. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62488-1 (335010) - září 2013

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50539-11 (341394) - září 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 3. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

707 Kč

ČSN EN 61212-3-1 ed. 2/změna Z1 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-2 ed. 2/změna Z1 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60422 ed. 2 (346739) - září 2013 aktuální vydání

Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu

440 Kč

ČSN EN 60422/změna Z1 (346739) - září 2013

Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu

Změna byla zrušena k 14. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-5/změna A11 (354101) - září 2013

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

125 Kč

ČSN EN 62196-1 ed. 2/změna A11 (354572) - září 2013

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-2/změna A11 (354572) - září 2013

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-22 (358791) - září 2013

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-42 ed. 2/změna Z1 (359213) - září 2013

Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze

Změna byla zrušena k 28. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 (359213) - září 2013

Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-50 ed. 3/změna Z1 (359213) - září 2013

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Změna byla zrušena k 17. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3-12 ed. 2 (359223) - září 2013 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-3-12/změna Z1 (359223) - září 2013

Optické kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Změna byla zrušena k 16. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60869-1/změna Z1 (359233) - září 2013

Optické vláknové atenuátory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 16. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (359252) - září 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-4/změna Z1 (359252) - září 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Změna byla zrušena k 16. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 16276 (360452) - září 2013

Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací

230 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 2/změna A2 (360510) - září 2013

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 26. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna A13 (361045) - září 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50193/změna Z1 (361060) - září 2013

Uzavřené elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 5. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-23 (361551) - září 2013

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí

230 Kč

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2/změna A2 (361551) - září 2013

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

190 Kč

ČSN EN 61674 ed. 2 (364733) - září 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61674/změna Z1 (364733) - září 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Změna byla zrušena k 3. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-4/změna A2 (367253) - září 2013

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

190 Kč

ČSN EN 50173-5/změna A2 (367253) - září 2013

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

230 Kč

ČSN EN 50600-1 (367260) - září 2013

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62040-1/změna A1 (369066) - září 2013

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881) - září 2013 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881) - září 2013

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13941 +A1/změna Z1 (383370) - září 2013

Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 3378 (383378) - září 2013

Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10204/Oprava 1 (420009) - září 2013

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

20 Kč

ČSN EN 10220/Oprava 1 (420092) - září 2013

Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

20 Kč

ČSN EN 10255 +A1/Oprava 1 (420296) - září 2013

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky

20 Kč

ČSN ISO 23788 (420393) - září 2013

Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy

350 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - září 2013

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)

190 Kč

ČSN EN 10219-2/Oprava 1 (425953) - září 2013

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 6498 (467004) - září 2013 aktuální vydání

Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - září 2013 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 15152/změna Amd. 1 (569516) - září 2013

Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda

65 Kč

ČSN ISO 15153/změna Amd. 1 (569517) - září 2013

Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda

65 Kč

ČSN ISO 15154/změna Amd. 1 (569518) - září 2013

Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda

65 Kč

ČSN ISO 15517/změna Amd. 1 (569519) - září 2013

Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda

65 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7513/změna Amd. 1 (580442) - září 2013

Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C)

65 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN 1796 (646436) - září 2013 aktuální vydání

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

550 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - září 2013 aktuální vydání

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje

550 Kč

ČSN EN 16245-1 (649315) - září 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16245-4 (649315) - září 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13736 (656067) - září 2013 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 14451-1 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 14451-10 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů

125 Kč

ČSN EN ISO 14451-2 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 14451-3 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem

125 Kč

ČSN EN ISO 14451-4 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-5 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-6 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-7 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-8 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-9 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů

190 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - září 2013

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-1 (672010) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

230 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1006/změna Z1 (721006) - září 2013

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16301 (721129) - září 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - září 2013 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 933-9 +A1 (721193) - září 2013 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

230 Kč

ČSN EN ISO 14720-1 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 14720-2 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku

230 Kč

ČSN EN 822 (727041) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

190 Kč

ČSN EN 823 (727042) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

230 Kč

ČSN EN 824 (727043) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

190 Kč

ČSN EN 825 (727044) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

190 Kč

ČSN EN 826 (727045) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

230 Kč

ČSN EN 1602 (727046) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 1603 (727047) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)

190 Kč

ČSN EN 1604 (727048) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

190 Kč

ČSN EN 1605 (727049) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

190 Kč

ČSN EN 1606 (727050) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

230 Kč

ČSN EN 1607 (727051) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

190 Kč

ČSN EN 1608 (727052) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

190 Kč

ČSN EN 12085 (727054) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12086 (727055) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry

230 Kč

ČSN EN 12089 (727058) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

190 Kč

ČSN EN 12090 (727059) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

230 Kč

ČSN EN 12091 (727060) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 12430 (727062) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

230 Kč

ČSN EN 12431 (727063) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

190 Kč

TNI CEN/TR 16410 (728010) - září 2013

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036) - září 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

1 335 Kč

ČSN EN 1998-1/změna A1 (730036) - září 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

125 Kč

ČSN EN 1998-1/změna Z3 (730036) - září 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1998-3/NA ed. A (730036) - září 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 13231-4 (736374) - září 2013

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích

190 Kč

74 Části staveb

ČSN P CEN/TS 16165 (744506) - září 2013

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč

ČSN EN 502 (747710) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 505 (747712) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 11206 (757411) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)

230 Kč

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN ISO 10710 (757741) - září 2013

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 13724 (760701) - září 2013 aktuální vydání

Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 16352 (762013) - září 2013

Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16284 (770429) - září 2013

Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány

125 Kč

ČSN EN 16285 (770430) - září 2013

Obaly – Flexibilní hliníkové tuby – Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška)

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - září 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - září 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1540 (833610) - září 2013 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

350 Kč

ČSN EN ISO 13833 (834741) - září 2013

Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16429 (834749) - září 2013

Stacionární zdroje emisí - Stanovení chlorovodíku v potrubích a komínech - Metoda infračervené spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - září 2013

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - září 2013

Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16123 (838052) - září 2013

Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 23908 (854000) - září 2013 aktuální vydání

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve

230 Kč

ČSN EN ISO 13408-6/změna A1 (855264) - září 2013

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy

190 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - září 2013 aktuální vydání

Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 12376/změna Z1 (857008) - září 2013

Diagnostické systémy in vitro - Informace dodávané výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19001 (857008) - září 2013

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 978 V1.1.2 (876053) - září 2013

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16139 (910650) - září 2013

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

250 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16281 (943470) - září 2013

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč