ČSN P ISO/TS 28581 (757592)

Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN P ISO/TS 28581 Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace určuje metodu stanovení polycyklických uhlovodíků a reziduí pesticidů v pitné a podzemní vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,005 _g/l a v povrchové a odpadní vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,01 _g/l (pro každou jednotlivou sloučeninu) metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS). Tato metoda se může používat také pro jiné nepolární látky, než jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a rezidua pesticidů. Použitelnost této metody pro tyto látky je však nutné ověřit. Tato technická specifikace může být používána pro vzorky obsahující až 150 mg/l nerozpuštěných látek.

Označení ČSN P ISO/TS 28581 (757592)
Katalogové číslo 93838
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2013
Datum účinnosti 1. 10. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963938387
Dostupnost skladem (tisk na počkání)