ČSN EN ISO 14720-1 (726066)

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí

ČSN EN ISO 14720-1 Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato borma určuje postup stanovení obsahu síry v práškových a granulovaných neoxidických keramických surovinách a výrobcích, jako v karbidu křemičitém, nitridu křemičitém, grafitu, sazích, koksu a práškovém uhlíku. Při prokázané dobré reprodukovatelnosti se tento postup může použít i pro jiné nekovové práškové nebo zrnité suroviny nebo výrobky, například pro oxid křemičitý.

Označení ČSN EN ISO 14720-1 (726066)
Katalogové číslo 93784
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2013
Datum účinnosti 1. 10. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963937847
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14720-2 (726066)
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku