ČSN (normy i změny) z března 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 80000-13 (011300) - březen 2009

Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 24034/změna A1 (055327) - březen 2009

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-4 (166111) - březen 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-40 (274003) - březen 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.09t, Oprava 2 7.09t

610 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - březen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.13t

210 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - březen 2009

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3637 (313352) - březen 2009

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa / 730 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 3916 (314209) - březen 2009

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná - Postup při opravách součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-2/změna Z1 (330100) - březen 2009

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 2/změna A1 (332206) - březen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 10. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-20/změna Z1 (345791) - březen 2009

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-20: Zkouška T: Pájení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-20 (345791) - březen 2009

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

230 Kč

ČSN EN 62420 (347117) - březen 2009

Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev

340 Kč

ČSN EN 60317-0-3 ed. 2 (347307) - březen 2009 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.14t, A2 7.20t

480 Kč

ČSN EN 60317-0-3/změna Z2 (347307) - březen 2009

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 3: Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50264-1 ed. 2 (347661) - březen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50264-1/změna Z1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50264-2/změna Z1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 2: Jednožilové kabely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50264-3/změna Z1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Kabely pro drážní zařízení se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 3: Vícežilové kabely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-29 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

340 Kč

ČSN EN 60034-3 ed. 2 (350000) - březen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

340 Kč

ČSN EN 60034-3/změna Z1 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní stroje s hladkým rotorem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61986/změna Z1 (350022) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61076-2-101/změna Z2 (354621) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkonapěťové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 a se závitovou aretací M12

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-105 (354621) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-105: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61557-12 (356230) - březen 2009

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

590 Kč

ČSN EN 61326-3-2 (356508) - březen 2009

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61326/změna Z4 (356508) - březen 2009

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-1/změna Z1 (357605) - březen 2009

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-2/změna Z1 (357605) - březen 2009

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-1/změna Z1 (359213) - březen 2009

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-1/změna Z2 (360510) - březen 2009

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61995-1 (360615) - březen 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

675 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3/změna A1 (361045) - březen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

65 Kč

ČSN EN 60601-2-31/změna Z2 (364800) - březen 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-31 ed. 2 (364801) - březen 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

572 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 2/Oprava 1 (367750) - březen 2009

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

Změna byla zrušena k 19. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61162-3 (367823) - březen 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.11t, A2 4.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

ČSN EN 61996-2 ed. 2 (367841) - březen 2009 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený záznamník údajů plavby (S-VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61996-2/změna Z1 (367841) - březen 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený palubní záznamník údajů plavby (S-VDR) - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61996/změna Z1 (367841) - březen 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Technické požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60318-6 (368820) - březen 2009

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 6: Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 373/změna Z1 (368862) - březen 2009

Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19794-5/změna Amd.1 (369860) - březen 2009

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861) - březen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61386-1 ed. 2 (370000) - březen 2009 aktuální vydání

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

630 Kč

ČSN EN 61386-1/změna Z1 (370000) - březen 2009

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14466 +A1 (389305) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky

440 Kč

ČSN EN 1028-1 +A1 (389310) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1301-1 (421418) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek

230 Kč

ČSN EN 1301-2 (424087) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 2: Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 1301-3 (427412) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 3: Mezní úchylky rozměrů

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 14267/Oprava 1 (474070) - březen 2009

Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7328 (570106) - březen 2009 aktuální vydání

Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - březen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - březen 2009 aktuální vydání

Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - březen 2009 aktuální vydání

Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1854 (571176) - březen 2009 aktuální vydání

Syrovátkový sýr - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 9936/Oprava 1 (588723) - březen 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - březen 2009 aktuální vydání

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6508/změna Z3 (656508) - březen 2009

Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-1/změna A1 (695245) - březen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - březen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A1 (695245) - březen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/změna A1 (695245) - březen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12817/Oprava 1 (698017) - březen 2009

Kontroly a revize nadzemních zásobníků LPG o objemu do 13 m³ včetně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12818/Oprava 1 (698018) - březen 2009

Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m³ včetně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12819/Oprava 1 (698019) - březen 2009

Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m³

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12820/Oprava 1 (698020) - březen 2009

Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m³

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13501-5/Oprava 2 (730860) - březen 2009

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7455 (757455) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN 75 7623 (757623) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

190 Kč

ČSN 75 7835 (757835) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli

190 Kč

ČSN ISO 24510 (759000) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům

570 Kč

ČSN ISO 24511 (759001) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb

550 Kč

ČSN ISO 24512 (759002) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012) - březen 2009 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61223-3-2/změna Z1 (854012) - březen 2009

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - březen 2009 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.3.2 (875042) - březen 2009

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.3.1 (875095) - březen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.2 (875095) - březen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 (875101) - březen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč