ČSN (normy i změny) z listopadu 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18436-1/Oprava 1 (011445) - listopad 2008

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 1: Požadavky na certifikační orgány a certifikační proces

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 18431-2/Oprava 1 (011466) - listopad 2008

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací

20 Kč

ČSN ISO 10135 (013154) - listopad 2008

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN ISO 14827-1 (018270) - listopad 2008

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 1: Požadavky na definování zpráv

230 Kč

ČSN ISO 14827-2 (018270) - listopad 2008

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 2: Datový slovník DATEX-ASN

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 18332 (038153) - listopad 2008

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-3 (050313) - listopad 2008

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin

230 Kč

ČSN 05 0705/změna Z1 (050705) - listopad 2008

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

125 Kč

ČSN EN 50240/změna Z1 (052013) - listopad 2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro odporová svařovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-2/změna Z1 (052205) - listopad 2008

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-5/změna Z1 (052205) - listopad 2008

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 1179-3 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-4 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-4 (132200) - listopad 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

770 Kč

ČSN EN 15069 (137460) - listopad 2008

Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva

550 Kč

ČSN EN 877/Oprava 1 (138110) - listopad 2008

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

20 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12881-2 +A1 (260390) - listopad 2008 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 415-7 +A1 (267600) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

590 Kč

ČSN EN 1756-1 +A1 (269711) - listopad 2008 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12077-2 +A1 (270035) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

230 Kč

ČSN EN 13557 +A2 (270135) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

340 Kč

ČSN EN 13586 +A1 (270137) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Přístupy

340 Kč

ČSN EN 14502-2 +A1 (270138) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

340 Kč

ČSN EN 15162 (277998) - listopad 2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnostní požadavky na rámové pily

340 Kč

ČSN EN 15164 (278000) - listopad 2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3660-014 (311822) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 014: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-015 (311822) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 015: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-022 (311822) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 022: Kabelový vývod typu A, přímý, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-023 (311822) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 023: Kabelový vývod typu A, 90°, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-024 (311822) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 024: Přesuvná matice typu A, kompozitní - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-004 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 004: Zásuvka, se čtyřmi otvory pro připevnění, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-104 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 104: Zásuvka zaslepovací se čtyřmi otvory pro připevnění - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-105 (311931) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 105: Zásuvka zaslepovací se dvěma otvory pro připevnění - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4075 (313214) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 490 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4396 (313533) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4302 (318724) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s čtyřhranným unášečem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4355 (318742) - listopad 2008

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šesticípá hvězdice - Zástrčný klíč s vnitřním unášecím čtyřhranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3/změna A1 (333432) - listopad 2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

230 Kč

ČSN EN 55016-1-1 ed. 2/změna A2 (334210) - listopad 2008

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-4 ed. 2/změna A1 (334210) - listopad 2008

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-6/změna Z1 (334590) - listopad 2008

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: Napájecí zdroje

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61788-6/změna Z1 (345685) - listopad 2008

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (345791) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

440 Kč

ČSN EN 60068-2-6/změna Z1 (345791) - listopad 2008

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50117-2-2/změna A1 (347740) - listopad 2008

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-3/změna A1 (347740) - listopad 2008

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-4/změna A1 (347740) - listopad 2008

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50117-2-5/změna A1 (347740) - listopad 2008

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60255-22-1/změna Z1 (353522) - listopad 2008

Elektrická relé - Část 22-1: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 2/změna A11 (354182) - listopad 2008

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61242/změna A1 (354530) - listopad 2008

Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

230 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - listopad 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

340 Kč

ČSN EN 60539-1/změna Z1 (358145) - listopad 2008

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-42 (359252) - listopad 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-021-2 ed. 2 (359255) - listopad 2008 aktuální vydání

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-021-2/změna Z1 (359255) - listopad 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Optické konektory ukončené na jednovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-1/změna A1 (360510) - listopad 2008

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-22/změna A2 (360600) - listopad 2008

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2/změna A1 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

125 Kč

ČSN EN 60335-2-13 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2/změna A1 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-3 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3/změna A1 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

65 Kč

ČSN EN 60335-2-69 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60312 ed. 2 (361060) - listopad 2008 aktuální vydání

Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce

570 Kč

ČSN EN 60312/změna Z1 (361060) - listopad 2008

Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61217/změna A2 (364766) - listopad 2008

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60945/Oprava 1 (367821) - listopad 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1775/Oprava 1 (386441) - listopad 2008

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

20 Kč

ČSN 38 9403 (389403) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární armatury - Sací koše

125 Kč

ČSN 38 9490 (389490) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární zařízení - Clonová proudnice 52

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12020-1 (421461) - listopad 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

48 Lesnictví

ČSN EN 1927-1 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle

190 Kč

ČSN EN 1927-2 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

210 Kč

ČSN EN 1927-3 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14761 +A1 (492131) - listopad 2008 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1367-6 (721195) - listopad 2008

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)

190 Kč

ČSN EN 12620 +A1 (721502) - listopad 2008 aktuální vydání

Kamenivo do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

582 Kč

ČSN EN 14651 +A1 (723431) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)

230 Kč

ČSN EN 14721 +A1 (723432) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu

125 Kč

ČSN EN ISO 21079-1 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad

230 Kč

ČSN EN ISO 21079-3 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES)

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 3610/změna Z1 (733610) - listopad 2008

Navrhování klempířských konstrukcí

65 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - listopad 2008 aktuální vydání

Nátěry - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 14388/Oprava 1 (737063) - listopad 2008

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2008

Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15593 (770164) - listopad 2008

Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - listopad 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 468 V1.8.1 (879012) - listopad 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15570 (910295) - listopad 2008

Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč